Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 146

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
03/HD-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Hướng dẫn Lĩnh vực khác Hướng dẫn khen thưởng thi đua chuyên đề 12/12/2018
6096/VP-VHXH Uỷ ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Lĩnh vực khác V/v thông báo tuyển dụng công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước năm 2108. 29/10/2018
48/KH-SNNPTNT Các sở, ban, ngành khác Kế hoạch Lĩnh vực khác V/v thực hiện quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Minh. 24/10/2018
1376/UBND-VHXH Uỷ ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Lĩnh vực khác V/v triển khai thực hiện Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH ngày 24/8/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 11/10/2018
1342/UBND-KSTT Uỷ ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Lĩnh vực khác V/v thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. 08/10/2018
1341/UBND-KSTT Uỷ ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Lĩnh vực khác V/v thực hiện văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành nhưng chưa thực hiện công bố thủ tục hành chính. 08/10/2018
2200/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh Quyết định CNTT, điện tử Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 05/10/2018