Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 39

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
423/CTr-UBND UBND tỉnh Chương trình Lĩnh vực khác Chương trình công tác tháng 01/2018 30/12/2017
2937/CT-UBND UBND tỉnh Chỉ thị Lĩnh vực khác Triễn khai thực hiện các giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại tỉnh Kiên Giang 30/12/2017
34/CTr-TU Tỉnh uỷ Chương trình Lĩnh vực khác Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác dân số trong tình hình mới. 29/12/2017
33/CTr-TU Tỉnh uỷ Chương trình Lĩnh vực khác Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sực khỏe nhân dân trong tình hình mới 29/12/2017
32/CTr-TU Tỉnh uỷ Chương trình Lĩnh vực khác Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả" 29/12/2017
2875/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định CNTT, điện tử Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Kiên Giang 27/12/2017
1134/CV-VPTU Văn phòng Tỉnh uỷ Công văn điều hành Lĩnh vực khác V/v sao gửi Chỉ thị số 16-CT/TW 26/12/2017