Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
12 /CT-UBND UBND tỉnh Chỉ thị CNTT, điện tử Về việc đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 19/12/2011
2218/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định TT, Báo chí và Xuất bản Ban hành Quy định quản lý hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 28/10/2014
13/KH-UBND UBND tỉnh Kế hoạch CNTT, điện tử Hành động xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ. 19/01/2015
288/CT-UBND UBND tỉnh Chỉ thị CNTT, điện tử Công tác đảm bảo an ninh và an toàn thông tin mạng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 29/01/2015
1760/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định CNTT, điện tử Về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước tỉnh Kiên Giang 20/08/2015
1637/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Lĩnh vực khác Công bố thủ tục hành chính ngành Thông tin và Truyền thông đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Kiên Giang 19/07/2016
03/KH-UBND UBND tỉnh Kế hoạch Lĩnh vực khác Triển khai thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2020 05/01/2017