Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
427/CV-BTG Ban Tuyên giáo Công văn điều hành TT, Báo chí và Xuất bản V/v phát động hưởng ứng giải thưởng báo chí toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 04/01/2018
433-CV/BTG Ban Tuyên giáo Công văn điều hành TT, Báo chí và Xuất bản V/v tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền chào mừng ngày thành lập Đảng và đón Xuân Mậu Tuất 2018. 15/01/2018
148/TB-VP Ban Tuyên giáo Thông báo Lĩnh vực khác Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2018. 06/02/2018
158-BC/BTG Ban Tuyên giáo Báo cáo Lĩnh vực khác Báo cáo công tác tuyên giáo tháng 02, chương trình công tác tháng 03/2018. 02/03/2018
499-CV/BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Công văn điều hành TT, Báo chí và Xuất bản V/v hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2018. 02/05/2018
1360/QD-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Bưu chính, Viễn thông; CNTT, điện tử; TT, Báo chí và Xuất bản Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 968/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2018 củaBộ trưởng Bộ TTTT phê duyệt Danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TTTT. 16/08/2018
3034/BTTTT-TTCS Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành TT, Báo chí và Xuất bản Hướng dẫn việc áp dụng chế độ nhuận bút đối với tác phẩm phát thanh và việc quảng cáo của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện. 11/09/2018