Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 218

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Đã được chỉnh lý ngày 26/8/2019 Liên đoàn Lao động tỉnh Văn bản khác MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG THẢO LUẬN TRONG DỰ THẢO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI) 18/09/2019
11/HD-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Hướng dẫn Hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động đối với công đoàn ngành 02/08/2019
10/HD-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Hướng dẫn Hướng dẫn tiêu chí, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động đối với LĐLĐ huyện, thành phố 02/08/2019
LỊCH THI ĐẤU HỘI THAO Liên đoàn Lao động tỉnh Thông báo Sửa đổi ngày 10/7/2019 10/07/2019
327/TB-BTC Liên đoàn Lao động tỉnh Thông báo Thông báo số 1 về việc bổ sung Điều lệ Hội thao CNVCLĐ tỉnh Kiên Giang năm 2019 09/07/2019
09/HD-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện quy định về tiêu chuẩn, chế độ, định mức chi tiêu trong cơ quan LĐLĐ huyện, thành phố và Công đoàn ngành 05/07/2019
597/QĐ-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Quyết định Quyết định thành lập Ban Giám khảo và thư ký Cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2019 25/06/2019