Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 272

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
550/LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Công văn điều hành V/v báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 25/05/2020
549 /LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Công văn điều hành V/v gửi tài liệu tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định 25/05/2020
101 /KH-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Báo cáo Kế hoạch Tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm và HIV/AIDS trong công nhân, viên chức, lao động năm 2020 25/05/2020
100 /KH-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Kế hoạch Kế hoạch Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 21/05/2020
510/LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Công văn điều hành Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) 20/04/2020
20/HD-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Hướng dẫn Hướng dẫn công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2020 10/04/2020
500/LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Công văn điều hành V/v vận động đóng góp ủng hộ, động viên, chia sẻ trong phòng, chống dịch Covid-19 07/04/2020