Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 228

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
74/KH-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Đề án 1712/ĐA-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về "Công đoàn tham gia với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần nâng cao năng suất lao động giai đoạn 2019-2023" 29/11/2019
73/KH-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Kế hoạch Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ công đoàn tham gia phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động tập thể, ngừng việc tập thể và đình công giai đoạn 2019-2023 29/11/2019
13/HD-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Hướng dẫn Lĩnh vực khác Hướng dẫn, chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS, nghiệp đoàn 14/11/2019
69/KH-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Kế hoạch Lĩnh vực khác Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020 12/11/2019
68/KH-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Kế hoạch Kế hoạch tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong các cấp công đoàn tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kiên Giang lần thứ V và Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X, năm 2020 12/11/2019
365/LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Công văn điều hành V/v báo cáo kết quả công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2019 07/11/2019
67/KH-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Kế hoạch Kế hoạch giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật tại doanh nghiệp năm 2020 06/11/2019