Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 3

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
12/2015/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Bưu chính, Viễn thông Ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 12/02/2015
33/2014/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định TT, Báo chí và Xuất bản Ban hành quy định về mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được sử dụng phát trên Đài Truyền thanh cấp huyện thuộc tỉnh Kiên Giang. 30/09/2014
32/2014/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định TT, Báo chí và Xuất bản Ban hành quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên trang thông tin điện tử thuộc tỉnh Kiên Giang. 30/09/2014