Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Tài chính công đoàn

 • Đồng ý lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

  (09:08 | 26/03/2020)

  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có văn bản số 245/TLĐ gửi các LĐLĐ tỉnh, thành phố; các Công đoàn ngành trung ương và tương đương; các Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

 • Giải pháp nâng hiệu quả thu kinh phí Công đoàn khu vực sản xuất, kinh doanh

  (14:38 | 03/02/2020)

  Thực hiện Nghị định 191/2013/NĐ-CP, ngày 21-12-2013 của Chính phủ, quy định chi tiết về tài chính công đoàn và Quyết định 1908/QĐ-TLĐ, ngày 19-12-2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về việc ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, trong những năm qua, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã có nhiều giải pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả.

 • Mức đóng đoàn phí, kinh phí Công đoàn năm 2020

  (09:51 | 14/12/2019)

   Bên cạnh BHXH, đoàn phí, kinh phí Công đoàn cũng là một trong những khoản tiền mà doanh nghiệp lẫn người lao động phải đóng hàng năm.

 • Một doanh nghiệp nợ phí Công đoàn hơn 10 tỷ đồng

  (01:00 | 23/10/2019)

  Tính từ năm 2013 đến nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (huyện Phú Quốc, Kiên Giang) chỉ mới nộp kinh phí công đoàn 400 triệu đồng, số tiền cần phải nộp tiếp là trên 10 tỷ đồng.

 • Biện pháp nâng cao chất lượng kiểm tra tài chính Công đoàn

  (12:00 | 18/04/2019)

  Nhiệm vụ kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) công đoàn các cấp, góp phần tích cực vào việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn đúng theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Việc kiểm tra nhằm phát hiện, kiến nghị xử lý, ngăn chặn kịp thời những vi phạm về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.

 • Biện pháp nâng cao chất lượng kiểm tra tài chính Công đoàn

  (11:05 | 02/04/2018)

  Nhiệm vụ kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) công đoàn các cấp, góp phần tích cực vào việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn đúng theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Việc kiểm tra nhằm phát hiện, kiến nghị xử lý, ngăn chặn kịp thời những vi phạm về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.

 • Một số vấn đề về thu, chi tài chính Công đoàn

  (11:04 | 22/11/2017)

  Dự toán, quyết toán thu, chi tài chính Công đoàn năm của Công đoàn các cấp phải báo cáo với Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra cùng cấp, thực hiện công khai tài chính Công đoàn là vấn đề được quan tâm của các công đoàn cơ sở và cũng là nội dung quan trọng, cần thiết được Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam hướng dẫn chi tiết, cụ thể .