Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

 • Kiên Giang: LĐLĐ tỉnh sơ kết 9 tháng và đề ra nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

  (08:02 | 17/10/2021)

  Ngày 15/10/2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang (LĐLĐ) tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn (CĐ).

 • - ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

  (14:29 | 13/10/2021)

  Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh có nhiều giải pháp tập trung thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

 • TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM: 5 GIẢI PHÁP CẤP BÁCH "GIỮ CHÂN" NGƯỜI LAO ĐỘNG

  (14:26 | 13/10/2021)

  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành văn bản số 2787/TLĐ-CSPL gửi các LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN về việc thực hiện một số giải pháp hạn chế thiếu hụt lao động phục hồi sản xuất, kinh doanh.

 • Liên đoàn Lao động thành phố Phú Quốc: Tổ chức thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Bát Ngọc

  (09:51 | 29/09/2021)

  Ngày 28-9-2021, Liên đoàn Lao động thành phố Phú Quốc tổ chức kết nạp đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Bát Ngọc. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Phan Xuân Trí -  Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cùng lãnh đạo công ty.

 • GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KIÊM CHỨC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN

  (14:14 | 31/08/2021)

  Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh được đánh giá là một trong những đơn vị có điểm mạnh trong việc xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức, nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn ở địa phương, được sự hỗ trợ của Tổng Liên đoàn, LĐLĐ tỉnh đã đào tạo được đội ngũ giảng viên kiêm chức, giảng dạy theo phương pháp tích cực tại các khoá, lớp tập huấn về nghiệp vụ công đoàn, về pháp luật và các hoạt động chuyên đề. Hầu hết các lớp tập huấn tại cơ sở, trên cơ sở đều do các giảng viên kiêm chức đảm nhận. LĐLĐ tỉnh hỗ trợ toàn bộ tài liệu và giảng viên, các cấp công đoàn chủ động đăng ký nội dung, chương trình, thời gian tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đào tạo ở tất cả các đơn vị trong ngành. Với sự nỗ lực cố gắng của các cấp công đoàn trong công tác đào tạo nên đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là công đoàn cơ sở đã nâng lên rất nhiều. Chính vì hiểu về chức năng nhiệm vụ công đoàn, biết những nội dung cần thiết cho hoạt động CĐCS, cán bộ công CĐCS chủ động xây dựng chương trình hoạt động phù hợp với thực tế tại đơn vị.

 • ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

  (14:11 | 31/08/2021)

  Trước tiên phải khẳng định công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn  (CBCĐ) ở thời kỳ nào cũng có vai trò hết sức quan trọng. Bác Hồ kính yêu của chúng ta nói “Cán bộ là tiền vốn của đoàn thể, có vốn mới làm ra lãi. Bất cứ chính sách, công tác gì, nếu có cán bộ tốt thì thành công, tức có lãi. Không có cán bộ tốt thì hỏng việc, tức lỗ vốn”.

 • GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THỰC SỰ LÀ THỦ LĨNH

  (08:55 | 31/08/2021)

  CĐCS là nền móng để xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, Công đoàn mạnh thì nền móng phải đảm bảo vững chắc; xây dựng CĐCS vững mạnh là đòi hỏi tất yếu của tổ chức Công đoàn trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường. Tuy nhiên, muốn thực hiện được điều đó ngoài các điều kiện khác, nhất thiết phải xây dựng được đội ngũ cán bộ chủ tịch CĐCS vừa đủ tâm, vừa đủ tầm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động Công đoàn trong thời kỳ mới. Chủ tịch CĐCS là thủ lĩnh của Công đoàn cơ sở, là người quy tụ, dẫn dắt đoàn viên để cùng thực hiện cho một mục tiêu chung. Thủ lĩnh Công đoàn phải là người thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người lao động (NLĐ); phối hợp với chuyên môn chăm sóc tốt đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ. Thủ lĩnh Công đoàn phải là đầu tầu, gương mẫu trong mọi việc. Bên cạnh đó, phải có thêm các tố chất là dũng cảm, có kiến thức pháp luật, biết điều phối các mối quan hệ và phải có kỹ năng thương thuyết trong cách giải quyết công việc hằng ngày.

 • CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRONG DOANH NGHIỆP KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC

  (08:49 | 31/08/2021)

  Trong những năm qua, cùng với sự phát triển ổn định về kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, nhất là việc đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thành lập các khu, cụm công nghiệp, phát triển các ngành dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh, số lượng doanh nghiệp trong khu vực ngoài nhà nước và công nhân, lao động tăng nhanh là điều kiện thuận lợi để công đoàn vận động, tập hợp phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS), tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên, giai đoạn 2018 - 2023 của Tổng Liên đoàn và Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn Kiên Giang, đến nay, LĐLĐ tỉnh đã phát triển tăng thêm trên 7.000 đoàn viên, thành lập mới gần 30 CĐCS, công tác này được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện và đã được Tổng Liên đoàn đánh giá cao.

 • Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về an toàn, vệ sinh lao động cho công đoàn cơ sở

  (08:36 | 31/08/2021)

  Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam muốn hội nhập và xuất khẩu hàng hóa buộc phải vượt qua 3 hàng rào tiêu chuẩn, đó là về chất lượng hàng hóa, về bảo vệ môi trường và về ATVSLĐ. Cùng với những cán bộ chuyên môn chuyên trách làm công tác ATVSLĐ, các cán bộ công đoàn (CBCĐ) cũng đóng góp vai trò quan trọng trong hoạt động ATVSLĐ của doanh nghiệp. Việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về ATVSLĐ cho cán bộ CĐCS là rất cần thiết.

 • Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn

  (15:34 | 16/08/2021)

  Con đường ngắn nhất để nâng cao trình độ, năng lực cho CBCĐ là thông qua đào tạo bồi dưỡng. Bởi họ sẽ được trang bị kiến thức, có khả năng vận dụng sáng tạo lý luận được trang bị trong nhà trường vào thực tiễn công tác.