Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

 • LĐLĐ tỉnh Kiên Giang: Thành lập CĐCS Công ty TNHH Nhà máy KGB Việt Nam

  (14:47 | 10/12/2021)

  Chiều 10/12/2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang (LĐLĐ) tổ chức hội nghị thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH Nhà máy KGB Việt Nam. Đồng chí Phạm Văn Đằng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các Ban LĐLĐ tỉnh; đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Nhà máy KGB Việt Nam.

 • XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KIÊM CHỨC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN

  (14:56 | 28/10/2021)

  Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Kiên Giang được đánh giá là một trong những đơn vị có điểm mạnh trong việc xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức, nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn ở địa phương. Được sự hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh đã đào tạo được đội ngũ giảng viên kiêm chức, giảng dạy theo phương pháp tích cực tại các khoá, lớp tập huấn về nghiệp vụ công đoàn, về pháp luật và các hoạt động chuyên đề. 

 • XÂY DỰNG CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THỰC SỰ LÀ THỦ LĨNH CỦA CÔNG ĐOÀN

  (10:33 | 28/10/2021)

  Công đoàn cơ sở (CĐCS) là “nền móng” để xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, Công đoàn mạnh thì “nền móng” phải đảm bảo vững chắc. Việc xây dựng CĐCS vững mạnh là đòi hỏi tất yếu của tổ chức Công đoàn trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường. Muốn thực hiện được điều đó ngoài các điều kiện khác, nhất thiết phải xây dựng được đội ngũ cán bộ chủ tịch CĐCS vừa đủ tâm, vừa đủ tầm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động Công đoàn trong thời kỳ mới.

 • TẬP TRUNG MỌI NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN VÀ THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

  (09:16 | 27/10/2021)

  Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (gọi tắt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng) và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Chương trình hành động, trong đó tập trung mọi nguồn lực phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở.

 • ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN

  (09:08 | 26/10/2021)

  Công tác đào tạo, bồi dưỡng sẽ góp phần quan trọng để nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ công đoàn (CBCĐ). Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức, hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới đã đặt ra yêu cầu cấp bách trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCĐ trong giai đoạn hiện nay.

 • CÔNG ĐOÀN KIÊN GIANG ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

  (14:19 | 25/10/2021)

  Hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền phục vụ, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Kiên Giang đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức.

 • Công đoàn ngành Y tế sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm

  (14:39 | 23/10/2021)

  Ngày 22/10/2021, Công đoàn ngành Y tế Kiên Giang tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Phạm Văn Đằng đến dự và phát biểu chỉ đạo.

 • ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, THÀNH LẬP VÀ XÂY DỰNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VỮNG MẠNH

  (14:41 | 21/10/2021)

  Năm 2020, các tổ chức công đoàn trong tỉnh Kiên Giang quan tâm, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) và xây dựng CĐCS vững mạnh. Kết quả, số lượng đoàn viên mới kết nạp và CĐCS mới thành lập vượt chỉ tiêu đề ra.

 • NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NGOÀI KHU VỰC NHÀ NƯỚC

  (14:24 | 21/10/2021)

  Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh có nhiều giải pháp tập trung thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

 • ĐỔI MỚI MẠNH MẼ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

  (08:52 | 20/10/2021)

  Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tập trung triển khai quyết liệt các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó, tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân (GCCN) đóng vai trò hết sức quan trọng. Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới có ý nghĩa thực tiễn rất thiết thực.