Huyện Hòn Đất tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2021
(10:56 | 04/01/2022)

Liên đoàn Lao động huyện Hòn Đất (Kiên Giang) vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), hoạt động công đoàn năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Đ/c Phạm Văn Lý - Huyện ủy viên, UVBCH Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hòn Đất

báo cáo kết quả hoạt động công đoàn và gợi ý thảo luận

Năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp làm ảnh hưởng đến tư tưởng, đời sống, việc làm của đoàn viên, CNVCLĐ. Liên đoàn Lao động huyện Hòn Đất đã kịp thời chỉ đạo các cấp công đoàn trong huyện phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo linh hoạt, đổi mới nội dung để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Các cấp công đoàn trên địa bàn huyện Hòn Đất đã thực hiện tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; trong đó tham gia về chế độ lương được 1.603 trường hợp, xét sáng kiến cấp cơ sở ngành giáo dục có 184 trường hợp đạt sáng kiến, khám sức khỏe định kỳ cho 827 người. Các cấp công đoàn trong huyện tặng 3.907 suất quà trị giá gần 1 tỷ 186 triệu đồng; cất mới 4 căn nhà mái ấm công đoàn; đề nghị hỗ trợ cho 68 trường hợp là F0, F1, F2. Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, công đoàn, các ngày lễ lớn, nhất là tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19 được 210 cuộc có 6.382 lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham dự.

Phong trào thi đua yêu nước được phát động đến đoàn viên, người lao động, kết quả đề nghị khen thưởng 50 tập thể, 200 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn. Thành lập 1 công đoàn cơ sở doanh nghiệp, phát triển mới 89 đoàn viên. Giới thiệu 125 đoàn viên ưu tú cho Đảng chăm bồi kết nạp, vượt 39% so kế hoạch, kết nạp được 110 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành điều lệ và tài chính công đoàn được 46 cuộc, vượt 6,9% so với kế hoạch đề ra.

Đ/c Nguyễn Thị Hoàn Xuân (bìa trái) - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh và
đồng chí Đỗ Văn Tân (bìa phải) - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện trao cờ
cho tập thể có phong trào thi đua xuất sắc năm 2020

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hoàn Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang yêu cầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Hòn Đất trong năm 2022 ngoài các nhiệm vụ đề ra, cần tăng cường ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên, đồng thời tập trung thực hiện tốt việc tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật liên quan đến quyền của người lao động, các chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nắm chắc thông tin về cung, cầu lao động trên địa bàn, tổ chức thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động để đảm bảo quyền lợi của người lao động. Tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết công đoàn các cấp, triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. Rà soát số lượng đoàn viên, củng cố, kiện toàn công đoàn cơ sở hiện có; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàn Xuân – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàn Xuân – Phó Chủ tịch Thường trực đề nghị Liên đoàn Lao động huyện Hòn Đất phát động và triển khai các phong trào thi đua phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở, tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, hiệu quả công tác trong công nhân lao động thích ứng với tình hình dịch COVID-19. Phát huy vai trò của công đoàn cơ sở trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động thông qua việc giám sát hợp đồng lao động, cam kết, thương lượng, thỏa ước lao động tập thể và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn tại đơn vị đúng với chủ đề hoạt động năm 2022 “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đề ra”…

Mỹ Linh