Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang
(14:49 | 29/07/2019)