Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Ký kết thi đua thực hiện chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”

(08:56 | 14/05/2022)

Sáng 13-5, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua thực hiện chiến dịch cao điểm chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Đồng chí Trương Thanh Thúy - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại hội nghị

Để thực hiện có hiệu quả chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, các  cụm, khối thi đua do Liên đoàn Lao động tỉnh thành lập thống nhất ký kết giao ước thi đua. Nội dung thi đua tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện sáng kiến và đăng ký sáng kiến vào phần mềm chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Qua đó đảm bảo chỉ tiêu 100% công đoàn cơ sở có đoàn viên đăng ký sáng kiến vào phần mềm chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Chỉ tiêu cụ thể: Cụm I vận động ít nhất 850 sáng kiến, cụm II vận động ít nhất 600 sáng kiến, cụm III vận động ít nhất 750 sáng kiến, cụm IV vận động ít nhất 150 sáng kiến đăng ký tham gia chương trình“01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19”. Thời gian thực hiện tính từ ngày ký kết giao ước thi đua đến hết ngày 31-5.

Hội nghị thảo luận về hoạt động thi đua và công tác chấm điểm, bình xét thi đua, khen thưởng cụm, khối thi đua năm 2022. Qua nghiên cứu hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh về hoạt động và bình xét thi đua năm 2022, các cụm, khối thi đua Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, công đoàn ngành và công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo các đơn vị thảo luận về nội dung, hình thức, tiêu chí thi đua. Sau khi thảo luận tại hội nghị, các đơn vị thuộc 4 cụm thi đua thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Cụm trưởng cụm thi đua số 1, 2, 3, khối trưởng khối thi đua số 1 và 2 (thuộc cụm thi đua số 4) ký kết giao ước thi đua thực hiện chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”

Các đơn vị thuộc cụm thi đua số 3 ký kết giao ước thi đua năm 2022

Bảo Anh