Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa sâu rộng

(09:56 | 16/05/2022)

Xác định thi đua chính là động lực để thúc đẩy phát triển, 3 tháng đầu năm 2022, các cấp Công đoàn huyện Châu Thành (Kiên Giang) luôn đề cao vai trò của các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực. Các phong trào thi đua yêu nước ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan toả sâu rộng.

Ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Châu Thành xây dựng chương trình công tác công đoàn năm 2022, triển khai đến các công đoàn cơ sở (CĐCS). Tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm 2021 và phát động thi đua năm 2022. Qua tổng kết, LĐLĐ huyện khen thưởng 17 tập thể, 130 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; 1 tập thể, 4 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc.

LĐLĐ huyện Châu Thành đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ công tác, sản xuất, kinh doanh năm 2022, LĐLĐ huyện hướng dẫn CĐCS tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới; thực hiện quy tắc ứng xử cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Nhằm chăm lo tốt hơn cho người lao động, LĐLĐ huyện triển khai thực hiện chủ đề công tác năm “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam” của Tổng LĐLĐ Việt Nam; thực hiện Tháng Công nhân năm 2022, trong đó tập trung công tác chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động và tham mưu cho Huyện ủy tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn xã Bình An.

LĐLĐ huyện Châu Thành tổ chức giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 12b/NQ-BCH, ngày 12/7/2017 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) về Ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền vận động thành lập CĐCS và phát triển đoàn viên ở các doanh nghiệp.

Văn Nhựt