Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Liên đoàn Lao động tỉnh: Ký kết kế hoạch phối hợp biểu dương đoàn viên, CNVCLĐ chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

(15:40 | 22/04/2021)

Chiều 20/4/2021, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐ - KT) tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp biểu dương đoàn viên, CNVCLĐ trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”. Đồng chí Trần Thanh Việt, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đồng chí Mã Tuấn Tửu, Phó Ban phụ trách Ban TĐ - KT tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Việc ký kết nhằm biểu dương, tôn vinh, khen thưởng đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có sáng kiến xuất sắc, tiêu biểu trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”. Qua đó, tiếp tục khơi dậy, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Theo đó, phát huy mạnh mẽ nội lực, tinh thần chủ động, sáng tạo, tạo động lực mới cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh và nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn. Hai bên phối hợp xây dựng nội dung, hình thức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng tới cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về vai trò, vị trí và lợi ích của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, từ đó thúc đẩy CNVCLĐ phát huy tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, tự giác, tự nguyện tham gia các phong trào thi đua yêu nước; Phối hợp xây dựng chương trình, kịch bản tổ chức Hội nghị biểu dương đoàn viên, CNVCLĐ điển hình trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”. Dự kiến hội nghị tổ chức ngày 19/5/2021.

Theo đó, trách nhiệm của LĐLĐ tỉnh  phối hợp Ban TĐ - KT tỉnh thành lập Ban Tổ chức Hội nghị biểu dương và Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”. Lựa chọn 4 cá nhân có sáng kiến tiêu biểu, giá trị, hiệu quả làm lợi cao nhất đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng trong Hội nghị biểu dương Tổng Liên đoàn. Đồng thời, xét chọn đề nghị UBND tỉnh xem xét khen thưởng cho 75 - 120 cá nhân có sáng kiến xuất sắc. LĐLĐ tỉnh tổng hợp, lựa chọn từ 75 - 120 sáng kiến xuất sắc, tiêu biểu trong gần 1.000 sáng kiến do đoàn viên, CNVCLĐ ở các công đoàn cơ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành và LĐLĐ tỉnh đăng ký tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”. Lựa chọn 3 - 5 đoàn viên, CNVCLĐ có nhiều sáng kiến, có sáng kiến tiêu biểu trong các lĩnh vực như: Sản xuất kinh doanh, giáo dục, y tế, môi trường, an toàn vệ sinh lao động, cải cách hành chính… làm phóng sự tuyên truyền.

Đối với Ban TĐ - KT tỉnh phối hợp với LĐLĐ tỉnh cử cán bộ lãnh đạo tham gia Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” và Ban Tổ chức Hội nghị biểu dương. Phối hợp xây dựng kịch bản, chương trình Hội nghị biểu dương và các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng và Hội nghị biểu dương; chỉ đạo bộ phận chuyên môn hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, trình UBND tỉnh khen thưởng kịp thời các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, sáng kiến được Hội đồng xét duyệt sáng kiến đánh giá đạt giải nhất, nhì, ba cấp tỉnh trong chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”./.

 

Huy Hải