Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Công tác kiểm tra, giám sát

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang tổ chức kiểm tra đồng cấp năm 2022

(16:04 | 25/02/2022)

Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm tra cùng cấp về công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn năm 2022 (niên độ kế toán năm 2021) theo Kế hoạch số 203/KH-LĐLĐ, ngày 14-2-2022 của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thuyến - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Kiên Giang, Trưởng đoàn kiểm tra thông qua Quyết định và nội dung kiểm tra, gồm: Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn. Việc lập, giao dự toán và duyệt tổng hợp quyết toán. Việc thực hiện thu, chi phân phối tài chính Công đoàn và công khai tài chính theo hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thanh Thúy - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang cho rằng việc tổ chức kiểm tra tài chính công đoàn cùng cấp là nhiệm vụ thường xuyên theo quy định và là một trong những biện pháp hữu hiệu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn theo quy định của Nhà nước và của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, ngăn ngừa vi phạm.

Đồng chí Trương Thanh Thúy yêu cầu các ban chuyên môn tích cực phối hợp, tạo điều kiện để đoàn kiểm tra thực hiện tốt công tác kiểm tra và hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian quy định.

.Ngay từ đầu năm, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác công đoàn năm 2022. Qua đó sẽ tổ chức kiểm tra 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, phân bổ chỉ tiêu, số lượng các cuộc kiểm tra cho Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp trong tỉnh, đồng thời hướng dẫn chỉ đạo các cấp công đoàn đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Yêu cầu chú trọng công tác kiểm tra việc quản lý và sử dụng việc thu, chi tài chính công đoàn cùng cấp và cấp dưới đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng đối tượng theo quy định.

Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát sẽ giúp công đoàn các cấp và cán bộ, đoàn viên công đoàn chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, quản lý thu chi tài chính công đoàn được đảm bảo, đúng nguyên tắc; đúng quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Hội nghị công bố quyết định kiểm tra đồng cấp tại cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang

NTT-VPUBKT