Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Công tác kiểm tra, giám sát

Xem với cỡ chữAA

Giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ công đoàn tại Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thuận, Giồng Riềng

(08:01 | 13/07/2020)

Đoàn giám sát của Liên đoàn Lao động tỉnh do đồng chí Nguyễn Minh Dũng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm trưởng đoàn vừa đến giám sát về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2020 tại Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thuận và huyện Giồng Riềng.

6 tháng đầu năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thuận, Giồng Riềng thực đạt được 50% các chỉ tiêu do Liên đoàn Lao động tỉnh giao, một số chỉ tiêu đến nay đã hoàn thành trước kế hoạch như vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động đóng góp xây dựng Quỹ “Mái ấm Công đoàn” (Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thuận đạt 174,53%, Giồng Riềng đạt 110,5%). Liên đoàn Lao động hai huyện đa khảo sát, xét đề nghị về Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Minh Dũng ghi nhận những kết quả đạt được của Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thuận và huyện Giồng Riềng trong 6 tháng đầu năm 2020. Những tháng còn lại của năm 2020, đồng chí Nguyễn Minh Dũng yêu cầu Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động hai huyện tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ còn lại theo tinh thần Nghị quyết số 03/NQ-LĐLĐ của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, đảm bảo đạt yêu cầu theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao; tập trung tuyên truyền, tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện, Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Minh Dũng đề nghị Liên đoàn Lao động hai huyện Vĩnh Thuận và Giồng Riềng cần chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động; phối hợp cơ quan chức năng, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội huyện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, trích nộp kinh phí công đoàn; tổ chức giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiểm tra, chấm điểm, phân loại, đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, xét thi đua khen thưởng năm 2020...

Kiều Oanh