Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Công tác kiểm tra, giám sát

Xem với cỡ chữAA

Liên đoàn Lao động tỉnh: Tổ chức họp Đoàn giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW

(16:14 | 29/05/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-LĐLĐ ngày 06/11/2019 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật tại doanh nghiệp năm 2020. Ngày 28/5/2020, LĐLĐ tỉnh tổ chức họp Đoàn giám sát, tham dự có Đồng chí Trần Thanh Việt - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo các Ban Chính sách Pháp luật, Ban Tuyên giáo, Ban Tài Chính LĐLĐ tỉnh, đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở LĐTB&XH, lãnh đạo LĐLĐ các huyện Châu Thành, Hòn Đất, Kiên Lương, thành phố Rạch Giá.

Tại buổi họp đại diện Ban Chính sách Pháp luật thông qua đối tượng, thời gian giám sát, nhất là đề cương báo cáo, qua đó đã có nhiều ý kiến đóng góp hoàn thiện đề cương báo cáo, thay đổi đối tượng và thời gian giám sát cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Sau cùng đồng chí Trần Thanh Việt kết luận như sau: Ban Chính sách Pháp luật bổ sung, điều chỉnh báo cáo cho phù hợp, thống nhất thay đổi đối tượng và thời gian giám sát theo đề nghị của LĐLĐ các huyện, thành phố. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý trong thời gian qua công tác giám sát của tổ chức công đoàn được tổ chức thường xuyên, liên tục, nhưng hiệu quả chưa cao, những kiến nghị, đề xuất của tổ chức công đoàn chưa được các doanh nghiệp thực hiện. Đồng chí cũng yêu cầu các thành viên trong đoàn thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị mình khi tham gia đoàn giám sát; các LĐLĐ huyện, thành phố phải phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, đơn vị ở địa phương được giám sát để chuẩn bị báo cáo, cũng như chuẩn bị điều kiện, thời gian tiếp đoàn giám sát, nắm chắc tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hoạt động của CĐCS doanh nghiệp, nhất là việc trích nộp kinh phí công đoàn.   

Quốc Hùng