Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Công tác kiểm tra, giám sát

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp

(10:39 | 02/03/2020)

Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ), các cấp công đoàn trong tỉnh đã phối hợp cơ quan, ban ngành chức năng cùng cấp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động tại các doanh nghiệp.

Hoạt động của các doanh nghiệp được điều chỉnh bởi Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn trong mối quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động (NLĐ). Do đó, hoạt động của các doanh nghiệp cần công khai, minh bạch với những điều mà NLĐ cần được biết, được bàn một cách dân chủ, nhất là chính sách về việc làm, tiền lương, tiền thưởng và các chính sách xã hội đối với NLĐ. Vấn đề thu nhập từ tiền lương, tiền công của NLĐ phải được thực hiện theo quy định của pháp luật và theo thỏa ước lao động tập thể mà doanh nghiệp đã xây dựng.

Tuy nhiên, thời gian qua, vẫn còn một số doanh nghiệp, đơn vị chưa thực hiện tốt các quy định pháp luật về lao động, thể hiện trong việc xây dựng đơn giá tiền lương, tiền công, xây dựng thang bảng lương của doanh nghiệp thiếu rõ ràng, dẫn đến xảy ra các quan hệ lao động trong doanh nghiệp không ổn định nên xảy ra đình công, lãng công của tập thể người lao động. Một số doanh nghiệp có những hành vi vi phạm pháp luật lao động kéo dài trong quá trình triển khai các nội dung giao kết và thực hiện hợp đồng lao động như thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; các điều kiện làm việc, trang cấp bảo hộ lao động, huấn luyện an toàn lao động, khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ. Đối với một số ngành nghề có nhiều yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, như: khai thác đá, xây dựng, chế biến thủy hải sản, nhưng người sử dụng lao động chưa thực hiện đầy đủ bảo hộ lao động, bồi dưỡng chế độ độc hại bằng hiện vật và giảm thời gian, cường độ làm việc cho NLĐ một cách hợp lý theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Nằm bảo vệ quyền và lợi ích của NLĐ, ngay từ đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; trong đó nội dung quan trọng được quan tâm, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện đó là phối hợp tham gia, kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tính riêng năm 2019, các cấp công đoàn trong tỉnh phối hợp cơ quan, ban ngành chức năng cùng cấp tổ chức kiểm tra, giám sát được 26 cuộc (trong đó có 2 cuộc cấp tỉnh, 24 cuộc ở công đoàn cấp dưới). Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện những bất cập trong việc thực hiện chế độ, chính sách cho NLĐ tại doanh nghiệp. Bước đầu, đoàn giám sát đề nghị các doanh nghiệp xem xét điều chỉnh cho phù hợp quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động. 

Để việc chấp hành và thực hiện chính sách, pháp luật về lao động trong các doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, giúp NLĐ yên tâm công tác và tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh phát triển ổn định, các cấp công đoàn cần chủ động phối hợp ngành lao động và các ngành liên quan ở địa phương, cơ sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, Luật Công đoàn tại các doanh nghiệp, tập trung những nhiệm vụ chủ yếu:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về lao động, Luật Công đoàn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Triển khai kịp thời những quy định mới của Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012; tổ chức huấn luyện định kỳ về an toàn - vệ sinh lao động trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có đông công nhân lao động.

2. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các doanh nghiệp tự kiểm tra về thực hiện chính sách pháp luật về lao động và các chính sách pháp luật khác có liên quan nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho NLĐ đang làm việc.

3. Tăng cường phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp NLĐ và hoạt động của công đoàn, nhất là pháp luật về lao động, Luật Công đoàn. Hướng dẫn công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, giúp đỡ công nhân, lao động giao kết và thực hiện hợp đồng lao động đúng pháp luật; thương lượng, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể, phòng ngừa tranh chấp lao động, lãng công, đình công tự phát, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Kiên quyết xử lý những hành vi cố tình vi phạm pháp luật.

4. Hướng dẫn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng mô hình quản lý về an toàn vệ sinh lao động nhằm giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

5. Tổ chức nâng cao năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phối hợp cùng ngành lao động cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch liên ngành kiểm tra các doanh nghiệp, chú ý đối với các doanh nghiệp có nhiều yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Bảo vệ quyền và lợi ích của NLĐ là một trong những yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.      

Phương Thuận