Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Công tác kiểm tra, giám sát

Xem với cỡ chữAA

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

(08:33 | 27/11/2019)

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của doanh nghiệp và lực lượng người lao động. Do đó, thực hiện thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại doanh nghiệp góp phần quan trọng trong công tác chăm lo quyền, lợi ích người lao động, đảm bảo môi trường lao động, sản xuất, kinh doanh lành mạnh.

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức giám sát pháp luật lao động ở doanh nghiệp

Mối quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động với người lao động được điều chỉnh bởi Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn; trong đó, đảm bảo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ giữa người sử dụng lao động và người lao động. Theo đó, doanh nghiệp phải công khai, minh bạch những nội dung người lao động cần biết, bàn bạc dân chủ các chế độ về việc làm, tiền lương, thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chế độ phúc lợi đối với người lao động. Các vấn đề thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động phải được thực hiện theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể mà doanh nghiệp và tổ chức công đoàn đại diện cho người lao động bàn bạc đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động.

Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp thực hiện chưa tốt nội dung này, thể hiện qua việc xây dựng không rõ ràng đơn giá tiền lương, tiền công, thang bảng lương, tiền thưởng dẫn đến đình công, lãng công tập thể, mâu thuẫn về lợi ích, làm cho mối quan hệ lao động trong doanh nghiệp không ổn định. Một số doanh nghiệp vi phạm pháp luật lao động kéo dài trong quá trình thực hiện các nội dung giao kết, hợp đồng lao động về: Thời gian, điều kiện làm việc, nghỉ ngơi, trang bị quần áo, giày bảo hộ lao động; công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ); khám sức khỏe định kỳ cho người lao động… Với một số ngành nghề, người lao động làm việc trong môi trường có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm như khai thác đá, xây dựng, chế biến thủy hải sản, người sử dụng lao động thực hiện chưa đầy đủ việc trang cấp bảo hộ lao động, chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, giảm thời gian, cường độ làm việc hợp lý theo quy định của Bộ luật Lao động.

Để doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc chính sách, pháp luật lao động, giúp người lao động an tâm công tác, góp phần đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, các cấp công đoàn cần chủ động phối hợp ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động, Luật Công đoàn tại các doanh nghiệp. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật lao động, Luật Công đoàn bằng nhiều hình thức, như: Tuyên truyền trực tiếp, tờ rơi, áp phích, loa truyền thanh nội bộ tại doanh nghiệp, bản tin nội bộ, trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền kịp thời những quy định chế độ, chính sách cho người lao động, Bộ luật Lao động; huấn luyện định kỳ về ATVSLĐ trong doanh nghiệp. Thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia về ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, phối hợp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng mô hình quản lý về ATVSLĐ nhằm giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Xây dựng kế hoạch, thường xuyên thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn doanh nghiệp tự kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động, các chế độ chính sách, pháp luật khác có liên quan, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Kiên quyết đề nghị xử lý những hành vi cố tình vi phạm pháp luật. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tình hình phát triển của các doanh nghiệp. Phối hợp ngành Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch liên ngành kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động tại các doanh nghiệp, chú ý doanh nghiệp có nhiều yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.