Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Công tác kiểm tra, giám sát

Xem với cỡ chữAA

6 tháng đầu năm 2019: Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ

(15:27 | 28/06/2019)

Ngày 25-6, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 6, khóa X (nhiệm kỳ 2018-2023) nhằm đánh giá công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của UBKT công đoàn các cấp 6 tháng đầu năm và đề ra chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019; đồng chí Nguyễn Minh Dũng - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên UBKT LĐLĐ tỉnh, tham dự.

6 tháng đầu năm 2019, UBKT công đoàn các cấp đã tập trung xây dựng và ban hành chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Kết quả, đã kiểm tra được 2.468 cuộc, trong đó có 1.207 cuộc về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, 1.261 cuộc về công tác thu, chi, quản lý, tài chính, tài sản công đoàn; tiếp 20 lượt người và tiếp nhận 14 đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Tại Văn phòng UBKT LĐLĐ tỉnh đã tiếp nhận 2 đơn khiếu nại, sau khi tiếp nhận đơn, phân loại, UBKT đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, chỉ đạo ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp tham gia giải quyết và báo cáo kết quả về UBKT LĐLĐ tỉnh theo quy định. Nội dung đơn tập trung vào một số vấn đề, như: Khiếu nại về trợ cấp thôi việc, phân công chuyên môn, điều động công tác, chế độ về lương, bảo hiểm xã hội...; giải quyết và tham gia giải quyết được 11/14 đơn khiếu nại, tổng số tiền được bồi thường hỗ trợ 354.767.000 đồng, còn lại 3 đơn được UBKT công đoàn các cấp tham mưu cho ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn cùng cấp trả lời đơn, chuyển đơn đến cơ quan chuyên môn có thẩm quyền giải quyết; đồng thời, theo dõi, nghiên cứu tham gia với cơ quan Nhà nước và người sử dụng lao động giải quyết theo quy định; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 939 cán bộ làm công tác kiểm tra; công tác giám sát được công đoàn các cấp chú trọng thực hiện được 260 cuộc. Hội nghị đã thông qua nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Dũng - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đánh giá cao những kết quả cũng như tầm quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát của UBKT công đoàn các cấp; đồng chí Nguyễn Minh Dũng lưu ý thêm 6 tháng cuối năm còn lại của năm 2019, UBKT LĐLĐ tỉnh và UBKT công đoàn các cấp cần tập trung kiểm tra, giám sát theo chương trình của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh năm 2019 và chương trình cấp mình đề ra, chú trọng giám sát tổ chức và cán bộ công đoàn; việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; việc thu, chi, quản lý, tài chính, tài sản và công khai tài chính công đoàn; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động UBKT công đoàn.

Hội nghị thông qua báo cáo công tác kiểm tra, giám sát ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019

Phương Thuận