Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Công tác kiểm tra, giám sát

Xem với cỡ chữAA

Kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính công đoàn

(15:18 | 28/06/2019)

Vừa quađoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Thị Thuyến - Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Liên đoàn Lao động tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính công đoàn (TCCĐ) tại Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang, niên độ 2018.

Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết CĐCS chấp hành tốt các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác TCCĐ. CĐCS ban hành đầy đủ các quyết định kèm theo quy chế làm việc của Ban chấp hành, UBKT, có thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách của công đoàn và duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định trên tinh thần thảo luận, dân chủ trong các cuộc họp đi đến thống nhất chung, Quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành CĐCS và Ban Tổng giám đốc Công ty cùng cấp; làm tốt công tác phát triển đoàn viên và xây dựng CĐCS vững mạnh. Hàng năm, UBKT công đoàn cơ sở đã xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện kiểm tra theo quy định; phối hợp thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở, đơn vị không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt các chức năng của tổ chức công đoàn, tổ chức được nhiều phong trào hoạt động có ý nghĩa tại đơn vị; tham gia tích cực, hiệu quả trong các phong trào do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức, phát động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của tổ chức công đoàn trong tỉnh.

Về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, hầu hết CĐCS đã chấp hành tốt các quy định về thu, chi TCCĐ theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định; việc chi tiêu và sử dụng TCCĐ tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc, đúng chế độ... Đồng thời, chấp hành nghiêm túc, kịp thời và đầy đủ nghĩa vụ trích nộp tài chính đối với công đoàn cấp trên cũng như chế độ báo cáo TCCĐ định kỳ theo quy định.

Qua kiểm tra, đoàn chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế mà CĐCS công ty cần lưu ý làm tốt hơn trong thời gian tới, như: Việc cập nhật văn bản kịp thời để sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp; thực hiện công khai TCCĐ mẫu theo Hướng dẫn số 460/HD-TLĐ, ngày 17-4-2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định; việc tham gia kiểm quỹ tiền mặt của UBKT công đoàn... 

Đoàn kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính công đoàn tại Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang

Phương Thuận