Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Công tác kiểm tra, giám sát

Xem với cỡ chữAA

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH: Tổ chức kiểm tra đồng cấp năm 2018

(11:01 | 15/10/2018)

Sáng 12-9-2018, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh tổ chức kiểm tra đồng cấp năm 2018. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Năng - Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra CĐVC tỉnh triển khai Quyết định số 94/QĐ-UBKT, ngày 26-7-2018 của Ủy ban Kiểm tra CĐVC tỉnh về việc kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính công đoàn tại CĐVC tỉnh từ ngày 1-7-2017 đến 30-6-2018. Đồng chí Nguyễn Thị Chúc Quyên - Chủ tịch CĐVC tỉnh thông qua báo cáo việc quản lý, sử dụng tài chính công đoàn. Từ năm 2017 đến nay, CĐVC tỉnh luôn bám quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về quản lý thu, chi tài chính công đoàn; quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan; chỉ đạo công đoàn cơ sở thực hiện tốt nguyên tắc quản lý tài chính, dự toán, quyết toán kịp thời về Công đoàn cấp trên; cấp kinh phí hoạt động cho công đoàn cơ sở theo tỷ lệ và quy định được duyệt, đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động phong trào; tỷ lệ chi cho hoạt động phong trào ngày càng tăng, góp phần đưa phong trào công chức, viên chức và hoạt động Công đoàn ngày càng phát triển, phù hợp tình hình hiện nay.

Chúc Quyên