Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Công tác kiểm tra, giám sát

Xem với cỡ chữAA

Công đoàn với công tác giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

(10:55 | 22/11/2017)

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và công tác giải quyết, tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại - tố cáo (KNTC) của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) cần có sự phối hợp chặt chẽ của các ban, trong hệ thống Công đoàn và các ban ngành chức năng để từng bước đáp ứng yêu cầu của đoàn viên và người lao động.

Công tác KNTC thường liên quan đến mối quan hệ lao động, tranh chấp lao động, đời sống, việc làm của người lao độn. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến đơn thư KNTC của đoàn viên và người lao động ngày một tăng.

 

Để thực hiện mục tiêu và trách nhiệm của Ủy ban kiểm tra Công đoàn trong việc giải quyết, tham gia giải quyết đơn thư KNTC nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên CNVCLĐ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh thường xuyên chỉ đạo Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết và tham gia giải quyết KNTC của CNVCLĐ, như: Tiếp nhận đơn, nghiên cứu, xem xét, phân loại đơn, chuyển đơn, hướng dẫn đoàn viên và người lao động khiếu nại, tố cáo đúng nội dung, đúng địa chỉ, đúng nơi có thẩm quyền giải quyết, duy trì chế độ tiếp đoàn viên, CNVCLĐ, tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giải quyết và tham gia giải quyết theo đúng quy định. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ban, tham mưu Ban chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền của Công đoàn, tham gia với cơ quan chức năng nhà nước, chủ sử dụng lao động và các tổ chức khác làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên CNVCLĐ thực hiện nghiêm túc chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, kỷ luật lao động trong từng cơ quan đơn vị. Hướng dẫn Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cấp dưới bố trí cán bộ tham gia tiếp đoàn viên. Qua đó, thể hiện rõ vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

 

9 tháng đầu năm 2017, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh tiếp 5 lượt người, nhận giải quyết và tham gia giải quyết được 5 đơn. Nội dung KNTC chủ yếu liên quan đến trợ cấp thôi việc, phân công chuyên môn, điều động công tác, chế độ bảo hiểm và chế độ chính sách khác thuộc quyền lợi của người lao động. Kết quả, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tham gia với cơ quan Nhà nước và người sử dụng lao động giải quyết được 5 đơn khiếu nại, trong đó, có 1 trường hợp được trở lại làm việc, 4 trường hợp được giải quyết về trợ cấp thôi việc, số tiền được hưởng trên 138 triệu đồng.

 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết, tham gia giải quyết KNTC của đoàn viên, CNVCLĐ, thời gian tới các cấp Công đoàn cần thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng trong CNVCLĐ, triển khai học tập, quán triện thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam về KNTC để giải quyết và tham gia giải quyết đạt kết quả. Duy trì tốt chế độ tiếp đoàn viên, bố trí cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, kiến thức để tham gia tiếp đoàn viên, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giải quyết đơn thư KN-TC. Công đoàn giải quyết và tham gia phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết KNTC, đúng nguyên tắc, đúng thẩm quyền, dứt điểm, kịp thời, thực hiện việc phân loại đơn, chuyển đơn, hướng dẫn đoàn viên và người lao động khiếu nại, tố cáo đúng nội dung, đúng địa chỉ, đúng nơi có thẩm quyền giải quyết. Phối hợp cơ quan chức năng nhà nước, chủ sử dụng lao động và các tổ chức khác để làm tốt công tác hoà giải, vận động thuyết phục, toạ đàm, đối thoại tại cơ quan đơn vị, tổ chức các hội nghị liên ngành cùng cấp kiến nghị đề xuất các giải pháp giải quyết kịp thời quyền lợi cho người lao động theo đúng pháp luật.

 

Những kết quả đạt đựợc trong 9 tháng đầu năm 2017 thể hiện rõ nét vai trò và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị, là chỗ dựa đáng tin cậy cho CNVCLĐ, góp phần quan trọng trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Phương Thuận