Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Tài chính công đoàn

Xem với cỡ chữAA

LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG ĐOÀN: Kinh phí công đoàn để chăm lo tốt hơn cho người lao động

(17:19 | 29/06/2020)

Ngày 26.6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức hội nghị lấy ý kiến thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách - pháp luật và các chuyên gia về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn.

Kinh phí Công đoàn 2% giữ vai trò quan trọng, đặc biệt là chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Ông Ngọ Duy Hiểu - đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách-pháp luật (Tổng LĐLĐVN) - chủ trì.

Đảm bảo nguồn tài chính để CĐCS hoạt động

Tham dự hội nghị có nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng; nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính; các chuyên gia; đại diện các bộ, ban ngành; các thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách - pháp luật của Tổng LĐLĐVN… 

Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn (CĐ) dự kiến sẽ được thảo luận vào kỳ họp thứ 10 và thông qua vào kỳ họp thứ 11 của Quốc hội.

Một nội dung có nhiều ý kiến tham gia là kinh phí CĐ 2%. Theo báo cáo tổng kết thi hành Luật CĐ 2012 của Tổng LĐLĐVN, thực tiễn tổ chức và hoạt động CĐ Việt Nam nhiều thập kỷ qua cho thấy, nguồn kinh phí CĐ 2% cùng với các nguồn thu khác là cơ sở quan trọng để tổ chức CĐ xây dựng được nguồn lực đủ mạnh, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Đảng giao phó, góp phần nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động (NSDLĐ), giảm gánh nặng cho Nhà nước trong bối cảnh nguồn lực của Nhà nước còn hạn chế; chăm lo tốt hơn cho người lao động (NLĐ), tạo sự gắn kết lâu dài giữa NLĐ với tổ chức CĐ và doanh nghiệp (DN)...

Đối với công đoàn cơ sở (CĐCS), phần kinh phí này giữ vai trò quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc đảm bảo nguồn tài chính để CĐCS hoạt động, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình, đặc biệt là chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Trong bối cảnh cần phải tiếp tục “tạo điều kiện về nguồn lực đủ mạnh để bảo đảm hiệu quả các hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, thu hút NLĐ và tổ chức của NLĐ tại DN tham gia Tổng LĐLĐVN” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 06-NQ-TW thì việc giữ ổn định nguồn thu kinh phí CĐ 2% là hết sức cần thiết. 

Tạo cơ sở pháp lý để tổ chức của NLĐ gia nhập tổ chức CĐVN

Ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cho rằng, tài chính tại CĐCS chủ yếu là để chăm lo cho NLĐ, qua đó thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Ông đề nghị giữ nguyên quy định về kinh phí CĐ 2% như hiện hành.

Bên cạnh đó, ông Đặng Ngọc Tùng góp ý, việc sửa đổi cần chú trọng bảo vệ được cán bộ CĐ, giải quyết những vấn đề bức xúc của NLĐ.

PGS-TS Dương Văn Sao - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học CĐ - nêu ý kiến, bản chất kinh phí CĐ là tiền của NLĐ, để lại ở DN nhằm chăm lo cho NLĐ. 

Các đại biểu còn đóng góp nhiều nội dung khác, trong đó có ý kiến rằng, dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CĐ cần có cơ sở pháp lý để tổ chức NLĐ tại DN gia nhập tổ chức CĐ Việt Nam. 

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CĐ diễn ra trong bối cảnh Bộ luật Lao động 2019 vừa được ban hành; Việt Nam ngày càng hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới, tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do, phê chuẩn nhiều công ước quốc tế. Lần đầu tiên, một tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị đã có sự cạnh tranh gay gắt và trực tiếp…

Cùng với đó, CĐ Việt Nam không chỉ mang sứ mệnh là tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi NLĐ mà còn là một tổ chức chính trị - xã hội. Bối cảnh này đặt ra nhiều yêu cầu và thách thức. Những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được Tổng LĐLĐVN tiếp thu tối đa, phân tích, lựa chọn để thiết kế dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CĐ trong thời gian tới.

trích từ nguồn BLĐ