Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Nữ công

Xem với cỡ chữAA

Họp mặt biểu dương 27 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu tỉnh Kiên Giang năm 2022

(15:22 | 28/06/2022)

Tiết mục văn nghệ tại buổi họp mặt biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu tỉnh năm 2022

Sáng ngày 28-6, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức họp mặt biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu tỉnh năm 2022 nhân dịp kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28-6.

Các đồng chí đồng chí Nguyễn Thị Hoàn Xuân (thứ sáu, từ phải qua)- Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh; Mai Quốc Việt (thứ bảy, từ phải qua)- Chánh Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo tổ chức, thực hiện xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

Tại buổi họp mặt, có 12 cá nhân trong gia đình công nhân, viên chức, lao động được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo tổ chức, thực hiện xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu dịp họp mặt kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28-6. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen 15 cá nhân trong gia đình công nhân, viên chức, lao động đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu dịp họp mặt kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28-6.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Thị Hoàn Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh cho rằng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đã nâng cao nhận thức và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Công đoàn các cấp trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về công tác dân số, gia đình, trẻ em; quan tâm chăm lo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và gia đình đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trong nữ công nhân, viên chức, lao động góp phn hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, mà còn có ý nghĩa xây dựng hạnh phúc trong mỗi gia đình công nhân, viên chức, lao động. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa được công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia thực hiện; qua đó hàng năm có trên 95% gia đình công nhân, viên chức, lao động đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàn Xuân mong thời gian tới mỗi gia đình đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong tnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh tăng cường công tác truyền thông nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ công đoàn và công nhân, viên chức, lao động về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vị trí, vai trò của gia đình trong tình hình mới; vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động của địa phương, ngành về xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; tchc hoặc phối hợp các ban, ngành địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hot đng tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu nhân Ngày Quc tế hnh phúc 20-3, Ngày Gia đình Việt Nam 28-6 và tổ chúc các hot đng chăm sóc, giáo dục bảo vệ trem...

Các gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu giao lưu tại buổi họp mặt biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu tỉnh năm 2022

Buổi họp mặt nhằm biểu dương, tôn vinh những gia đình công nhân, viên chức, lao động có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, công tác, học tập; gia đình công nhân, viên chức, lao động vượt khó vươn lên, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, qua đó tuyên truyền việc kế thừa, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Qua hoạt động giao lưu với gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu tại buổi họp mặt, Ban tổ chức tạo tạo cơ hi cho các gia đình đưc gp g, giao lưu, chia skinh nghim v xây dng gia đình “No m, tiến b, hnh phúc” nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàn Xuân (thứ hai, từ phải qua) - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa các gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu giao lưu tại buổi họp mặt.

 

Bảo Anh