Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Nữ công

Xem với cỡ chữAA

Các cấp Công đoàn thành phố Rạch Giá: Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách và pháp luật tới lao động nữ

(15:21 | 29/03/2022)

Để đảm bảo quyền bình đẳng của phụ nữ, thời gian qua, các cấp Công đoàn thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền các chính sách, pháp luật tới lao động nữ, góp phần nâng cao nhận thức cho nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Ngay từ đầu năm, các cấp Công đoàn thành phố Rạch Giá đã chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục với nội dung trọng tâm, vận động nữ đoàn viên, CNVCLĐ chấp hành tốt chính sách, pháp luật. Qua đó, góp phần nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng, vận động nữ đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác dân số, gia đình và trẻ em.

Năm 2021, các cấp Công đoàn từ thành phố đến cơ sở tổ chức tuyên truyền cho trên 46242 lượt đoàn viên, CNVCLĐ nữ về Bộ luật Lao động; Luật Công đoàn; các chính sách pháp luật có liên quan đến lao động nữ; Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị; chiến lược quốc gia về bình đẳng giới; nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác vận động nữ CNVCLĐ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động thành phố chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức có hiệu quả hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm. Nổi bật là tổ chức giao lưu, gặp mặt, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao tạo khí thế sôi nổi, nâng cao kỹ năng hoạt động công tác nữ công tại công đoàn cơ sở. Một số Công đoàn làm tốt như: Công đoàn Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá; Công đoàn Văn phòng Thành ủy Rạch Giá; Công đoàn phường Vĩnh Lạc; Công đoàn Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh; Công đoàn Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn; Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần sách thiết bị trường học...

Năm 2022, các cấp Công đoàn thành phố Rạch Giá tiếp tục triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động nữ. Đồng thời, tuyên truyền những quy định pháp luật liên quan về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Đặc biệt, tập huấn các kỹ năng của Ban Nữ công công đoàn cơ sở trong việc tham gia chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của lao động nữ và trẻ em; kỹ năng về tổ chức cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của gia đình, những giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam.

Các cấp Công đoàn thành phố Rạch Giá tiếp tục thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025; Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trong CNVCLĐ. Ngoài ra, các cấp Công đoàn triển khai thực hiện kế hoạch hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác dân số trong tình hình mới; tuyên truyền về dân số và phát triển trong CNVCLĐ. Tập trung truyền thông, tư vấn và cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Cùng với đó, thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, sinh đủ 2 con để nuôi dạy cho tốt.

Hồng Xiêm