Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Nữ công

Xem với cỡ chữAA

Vai trò của công đoàn đối với lao động nữ làm việc trong các doanh nghiệp

(09:35 | 27/10/2021)

          Lao động nữ (LĐN) là nhóm lao động đặc thù, ngoài việc chịu điều chỉnh của pháp luật lao động như những người lao động (NLĐ) khác, quyền lợi của LĐN còn được điều chỉnh bởi các quy định riêng. LĐN làm việc trong các doanh nghiệp có những đặc điểm riêng về điều kiện làm việc, nhu cầu chăm sóc sức khoẻ, ATVSLĐ, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi… LĐN chiếm 48% lực lượng lao động ở tỉnh ta. Các quy định của pháp luật lao động hiện thể hiện rõ sự quan tâm, ưu ái đối với LĐN trên tất cả các phương diện như việc làm, tuyển dụng, tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi... Tuy nhiên, nhiều quyền lợi đối với LĐN vẫn không được bảo đảm bởi các nguyên nhân như: LĐN trong các doanh nghiệp chủ yếu xuất thân từ nông thôn với mong muốn tìm được một công việc nhẹ nhàng và thu nhập cao hơn. Các doanh nghiệp thường đặt ra yêu cầu tuyển dụng lao động khéo léo, tỷ mỉ, chăm chỉ; việc thực thi chế độ, chính sách đối với LĐN ở nhiều doanh nghiệp còn tùy tiện, nhất là trong bố trí việc làm, giờ giải lao và làm thêm giờ. Nhiều doanh nghiệp chỉ ký hợp đồng ngắn hạn để không phải đóng BHXH cho LĐN; các doanh nghiệp, số LĐN được hưởng chế độ nghỉ ngơi dưỡng sức rất ít, một số chế độ thai sản như nghỉ 60 phút cho con bú, 30 phút vệ sinh kinh nguyệt đều bị vi phạm. LĐN trong các doanh nghiệp đều là lao động phổ thông, không có trình độ học vấn và tay nghề.

Trong những năm gần đây, việc thúc đẩy bình đẳng giới có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều doanh nghiệp cũng ý thức được tầm quan trọng của LĐN. Tuy nhiên, việc bảo vệ quyền của LĐN trong các doanh nghiệp vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập về nhà ở, trường học cho con của LĐN… Việc này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do CĐCS chưa thực hiện tốt vai trò của mình trong bảo vệ quyền lợi cho LĐN.

Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của NLĐ, một trong những chức năng cơ bản của công đoàn là chăm lo đời sống và đại diện bảo vệ quyền lợi của cán bộ, CNVCLĐ. Đối với NLĐ trong các doanh nghiệp  CĐCS đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc đại diện bảo vệ quyền lợi của nhóm lao động này, bởi lẽ CĐCS là tổ chức gần nhất với NLĐ, hiểu rõ nhất đời sống và điều kiện làm việc của họ, đồng thời được pháp luật trao quyền và công cụ để có thể đứng ra đại biện và bảo vệ quyền lợi cho NLĐ. Bộ luật Lao động 2019 quy định NLĐ có thể có nhiều hơn một tổ chức đại diện cho mình, công đoàn cần nâng cao vai trò của mình trong việc đại diện tập thể NLĐ nói chung, LĐN nói riêng.

Để nâng phát huy vai trò mình trong việc bảo vệ quyền của NLĐ, đặc biệt là LĐN trong các doanh nghiệp, CĐCS cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

Một là, cán bộ công đoàn phải thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng vận động NLĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật để NLĐ được nghiên cứu, học tập, tìm hiểu pháp luật; đặc biệt chú ý đối tượng là LĐN.

Hai là, công đoàn phải luôn gần gũi, liên hệ mật thiết với NLĐ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc, kiến nghị của họ, có biện pháp kịp thời giải quyết hoặc phối hợp với cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi cho NLĐ, trong đó có LĐN.

Ba là, công đoàn cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền yêu cầu các doanh nghiệp ký kết HĐLĐ với NLĐ; chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng và thương lượng, ký kết TƯLĐTT; xây dựng nội quy lao động; bảo đảm các quyền lợi của LĐN.

Bốn là, công đoàn cần thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của LĐN như tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa phụ sản, chế độ thai sản, nuôi con nhỏ, hỗ trợ chi phí gửi trẻ; kiến nghị với lãnh đạo doanh nghiệp giải quyết những băn khoăn, thắc mắc; đóng góp ý kiến với doanh nghiệp nhằm cải thiện môi trường, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi cho NLĐ, thực hiện HĐLĐ, mua BHXH và BHYT cho NLĐ, đặc biệt là LĐN.

Quốc Vĩ