Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Nữ công

Xem với cỡ chữAA

Quan tâm, chăm lo nữ công nhân, viên chức, lao động

(15:55 | 06/09/2020)

Thông qua công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), công đoàn các cấp trong tỉnh Kiên Giang thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các CNVCLĐ là nữ.

Công tác vận động nữ CNVCLĐ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn nhằm phát huy vai trò, trí tuệ của nữ CNVCLĐ. Ngày 29-1-2011, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Nghị quyết số 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghị quyết ban hành với mục tiêu xây dựng đội ngũ nữ CNVCLĐ ngày càng lớn mạnh, nâng cao trình độ mọi mặt nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, thực hiện bình đẳng giới; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Quán triệt mục tiêu, quan điểm, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác vận động nữ CNVCLĐ theo Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang xây dựng Kế hoạch số 47/KH-LĐLĐ, ngày 3-8-2011 về thực hiện Nghị quyết số 6b/NQ-TLĐ. Sau đó, tổ chức hội nghị quán triệt kế hoạch này cho cán bộ công đoàn chủ chốt và cán bộ nữ công, chỉ đạo các cấp công đoàn cụ thể hóa vào chương trình công tác hàng năm và triển khai thực hiện ở cấp mình.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ, Kiên Giang đạt được một số kết quả nổi bật. Công đoàn các cấp phát động nữ CNVCLĐ tích cực tham gia phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp; tham gia đề xuất thủ trưởng cơ quan, đơn vị khuyến khích, tạo điều kiện cho nữ CNVCLĐ được học tập nâng cao trình độ với nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp để đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới. Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang phối hợp các ngành chức năng tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về pháp luật lao động và tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ công đoàn ở các doanh nghiệp. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở tham gia với doanh nghiệp về thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó có các điều khoản có lợi hơn cho lao động nữ; chủ động tham gia cùng các ngành chức năng, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó có kiểm tra, giám sát nội dung về chế độ, chính sách đối với lao động nữ như Luật Bình đẳng giới, chế độ thai sản, khám sức khoẻ định kỳ, nuôi con nhỏ, về điều kiện làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chế độ nghỉ dưỡng sức, chế độ thai sản nhằm góp phần thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CNVCLĐ.

Đại hội công đoàn các cấp trong tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2018-2023, tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Công đoàn đảm bảo trên 30% theo quy định của Kết luận số 147/KL-TLĐ, ngày 4-2-2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 6b/TLĐ. Cụ thể cấp tỉnh tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành là 48,64%, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 37,53%, công đoàn cơ sở là 48,95%.

Giai đoạn hiện nay, nữ CNVCLĐ có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Cùng với lực lượng lao động nói chung, lao động nữ luôn tích cực phát huy vai trò trong công tác, lao động, sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các chị đã kiên trì học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện tay nghề để đáp ứng yêu cầu công việc. Nữ cán bộ, công chức là cán bộ lãnh đạo, quản lý ngày càng tăng, nhiều chị giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể chính tr, xã hội.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010-2020. Qua đó, biểu dương, tặng cờ thi đua cho 1 tập thể; tặng bằng khen cho 8 tập thể, 30 cá nhân. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020.

Kiều Oanh