Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Nữ công

Xem với cỡ chữAA

PHONG TRÀO THI ĐUA “GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ” MANG LẠI HIỆU QUẢ

(14:04 | 17/06/2020)

Những năm qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tiếp tục phát triển, được nhiều nữ công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) đăng ký thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực.

Ngày 18-8-2010, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam ban hành Chỉ thị số 03/CT-TLĐ về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ. Chỉ thị nêu rõ, sau hơn 20 năm chỉ đạo và triển khai thực hiện ở các cấp công đoàn, phong trào góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng về công tác phụ nữ trong tình hình mới, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của nữ CNVCLĐ trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Đồng thời chỉ ra những hạn chế của phong trào chưa phát triển đồng đều ở các lĩnh vực, chưa đến được đông đảo nữ CNVCLĐ ở các CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 27/KH-LĐLĐ, ngày 10-11-2010 triển khai đến các cấp công đoàn trong tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ.

Hàng năm, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, các cấp công đoàn trong tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, của ngành, đưa phong trào tiếp tục phát triển, mang lại hiệu quả thiết thực. Bình quân hàng năm, có trên 97% nữ CNVCLĐ đăng ký phong trào; cuối năm xét công nhận trên 95% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Qua thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, nữ CNVCLĐ tích cực vươn lên, học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công việc trong tình hình mới, góp phần cùng cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên các lĩnh vực, sự tham gia của nữ CNVCLĐ tăng dần về số lượng, chất lượng, các chị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, đổi mới, cải tiến lề lối làm việc, khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong xã hội. Nhiều nữ CNVCLĐ được biểu dương, khen thưởng các cấp. Năm 2014 và 2019, có 2 chị được LĐLĐ tỉnh xét chọn dự hội nghị biểu dương Chủ tịch CĐCS tiêu biểu nhân kỷ niệm 85 năm và 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức. Năm 2019, có 1 chị là Chủ tịch CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh được xét tặng giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh và 1 chị được xét chọn dự hội nghị biểu dương Trưởng Ban nữ công CĐCS tiêu biểu tại Hà Nội, do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khen thưởng 11 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và đề nghị về Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng cho 1 cá nhân.

 Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” còn có ý nghĩa trong xây dựng hạnh phúc của mỗi gia đình CNVCLĐ. Với gia đình các chị là người vợ, người mẹ, là người giữ lửa, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Kiều Oanh