Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Nữ công

Xem với cỡ chữAA

PHONG TRÀO NỮ CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG VÀ HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG: Nhiều kết quả nổi bật trong năm 2019

(10:42 | 01/02/2020)

Năm 2019 - năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, phong trào nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động nữ công của các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục đạt nhiều thành tích nổi bật.

Các cấp công đoàn tập trung triển khai, tuyên truyền các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chế độ, chính sách liên quan đến lao động nữ; phát động sâu rộng trong nữ CNVCLĐ tham gia phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Năm 2019, có 29.585/30.742 nữ CNVCLĐ đăng ký, qua đó nữ CNVCLĐ đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tổ chức cuộc sống gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Các hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CNVCLĐ được quan tâm thực hiện; tham gia đoàn công tác của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lấy ý kiến đóng góp dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019 trong nữ công nhân, lao động (CNLĐ) ở các công đoàn cơ sở (CĐCS) chế biến thủy sản khu Cảng cá Tắc Cậu (Châu Thành), khảo sát nắm tình hình về nhà trẻ, mẫu giáo con CNLĐ. Nhân kỷ niệm các ngày về giới, các cấp công đoàn tổ chức, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi trong nữ CNVCLĐ thu hút đông chị em tham gia, như họp mặt, tổ chức hội thi ẩm thực, tọa đàm, giao lưu trao đổi kinh nghiệm; tổ chức các hoạt động vui chơi cho con đoàn viên, CNVCLĐ dịp Quốc tế Thiếu nhi (1-6) và Tết Trung thu, qua đó biểu dương, khen thưởng con đoàn viên, CNVCLĐ có thành tích trong học tập; phối hợp Chi cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh tuyên truyền cho 230 nữ CNLĐ trong các CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước về chăm sóc sức khỏe sinh sản, về sàng lọc trước sinh, tình trạng mất cân bằng giới tính trong xã hội hiện nay.

Công tác tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động nữ công luôn được các cấp công đoàn quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hiện toàn tỉnh có 975 Ban nữ công quần chúng CĐCS, với 3.250 ủy viên; năm 2019, thành lập mới 11/11 Ban Nữ công quần chúng CĐCS hành chính sự nghiệp, 30/22 Ban Nữ công quần chúng CĐCS ngoài khu vực nhà nước, đạt 136,36% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động giao.

Phong trào nữ CNVCLĐ, hoạt động nữ công ở các cấp công đoàn tuy có nhiều nét nổi bật nhưng cũng chưa đồng đều, nhất là đối với CĐCS có số lượng nữ đoàn viên, CNVCLĐ ít, hoạt động nữ công chưa rõ nét, tổ chức phong trào nữ chưa được sôi nổi; hoạt động của Ban Nữ công quần chúng ở một số ít CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn hạn chế; Ban Nữ công công đoàn các cấp tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chưa có nhiều đổi mới về hoạt động nữ công.

Năm 2020, năm thứ hai tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 và 1980 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, để thực hiện tốt phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công, các cấp công đoàn trong tỉnh cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2020, trong nữ CNVCLĐ; quan tâm biểu dương, khen thưởng kịp thời nữ đoàn viên, CNVCLĐ tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào, tạo động lực cho nữ CNVCLĐ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ban Nữ công cần làm tốt vai trò tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả trong nữ CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 và 1980 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10; quan tâm chăm lo con đoàn viên, CNLĐ; kịp thời kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng; nghiên cứu đổi mới phương pháp hình thức sinh hoạt, tập hợp nữ CNVCLĐ, nhất là hoạt động nữ công các CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ, nắm bắt tình hình việc làm, đời sống nữ CNLĐ, phổ biến kịp thời các chế độ, quy định đối với lao động nữ.

Phối hợp cơ quan chuyên môn tiếp tục tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ CNLĐ, đề xuất, tham gia với cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho lao động nữ.