Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Nữ công

Xem với cỡ chữAA

14 nhiệm vụ trọng tâm của công tác nữ công công đoàn năm 2020

(17:32 | 09/01/2020)

Tổng Liên đoàn định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2020 gửi tới các LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty thuộc Tổng Liên đoàn như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam về công tác nữ công.

2. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền cho CNVCLĐ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước như: Hôn nhân, gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, trọng tâm là những quy định riêng đối với lao động nữ trong Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 và các chính sách liên quan trực tiếp đến lao động nữ; tiếp tục nghiên cứu thực hiện mô hình tổ chức “Lễ cưới tập thể” cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

3. Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-TLĐ ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (2010 -2020); khen thưởng và đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc theo Hướng dẫn số 1546/TLĐ ngày 04/10/2019 của Tổng Liên đoàn về việc hướng dẫn khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ.

4. Tổng kết thực hiện Kế hoạch số 18/KH-TLĐ ngày 28/02/2014 triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và Chương trình hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Kế hoạch số 48/KH-TLĐ ngày 11/11/2016 triển khai chương trình giáo dục đời sống gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trong CNVCLĐ đến năm 2020; Kế hoạch số 12/KH-TLĐ ngày 30/3/2016  của Tổng Liên đoàn LĐVN thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 (có hướng dẫn riêng).  

5. Thúc đẩy thành lập Ban Nữ công quần chúng theo chỉ tiêu cơ bản của Tổng Liên đoàn giao cho LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và đương tương năm 2020.

6. Phối hợp kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện các chế độ, chính sách có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ; chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa phụ sản, chế độ thai sản…

7. Tiếp tục đổi  mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ, trong đó có phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, nhất là ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

8. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 13/KH-TLĐ ngày 16/3/2018 của Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Công tác dân số trong tình hình mới”. Tập trung truyền thông, tư vấn chăm sóc sức khỏe, tư vấn tiền hôn nhân cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; chú trọng khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa phụ sản cho lao động nữ, phát triển mô hình “Sức khỏe của bạn” trong CNVCLĐ.

9. Tổ chức các hoạt động chăm lo cho con CNVCLĐ như: Biểu dương, khen thưởng các cháu có thành tích cao trong học tập; hỗ trợ học bổng, tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi; tiếp tục thực hiện mô hình “ Trại hè cho con CNVCLĐ”…; Quan tâm tuyên truyền về chăm sóc, giáo dục trẻ em, chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em.

10. Vận động các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng nhiều lao động nữ hỗ trợ, ủng hộ xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo hoặc hỗ trợ tiền gửi trẻ cho con CNLĐ, lắp đặt phòng vắt trữ sữa, phấn đấu mỗi công đoàn Khu công nghiệp, khu chế xuất lắp đặt mới ít nhất 1 phòng vắt trữ sữa tại doanh nghiệp.

11. Tăng cường truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị theo Luật Bình đẳng giới, hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp; phát hiện đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ nữ đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, điều kiện và tiêu chuẩn để tham gia cấp ủy các cấp và bổ sung tham gia ban chấp hành công đoàn các cấp theo quy định.

12. Nhân dịp kỷ niệm: Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Ngày Dân số Thế giới (11/7), Ngày Dân số Việt Nam (26/12), Tháng hành động Vì trẻ em (tháng 6), Tết Trung thu (15/8 âm lịch), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái (25/11), Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (15/11-15/12), Tháng hành động quốc gia về dân số (tháng 12)... tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm cho lo đời sống vật chất và tinh thần cho nữ CNVCLĐ, đặc biệt tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2020)

13. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, vận động nguồn lực giúp đỡ cho đối tượng là nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn, hỗ trợ từ các nguồn quỹ vì nữ CNLĐ nghèo, quỹ trợ vốn, quỹ xoay vòng cho người lao động, quỹ mái ấm công đoàn, quỹ Quốc gia giải quyết việc làm...; chú trọng bảo vệ việc làm bền vững cho nữ CNVCLĐ trước cách mạng công nghệ 4.0.

14. Tăng cường phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và Hội phụ nữ cùng cấp trong việc tổ chức các hoạt động trong nữ CNVCLĐ, đặc biệt là: Công tác cán bộ nữ, giới thiệu điển hình xét giải thưởng Kovalevskaia, giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, Kỷ niệm chương vì sự phát triển Phụ nữ Việt Nam; triển khai lồng ghép các hoạt động của hội phụ nữ cùng cấp vào công tác nữ công theo tinh thần Thông báo Kết luận 22- KL/TW ngày 11/4/2017 của Ban Chấp hành Trung ương và Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn căn cứ đặc điểm, tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị mình cụ thể hóa cho phù hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

TL