Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Nữ công

Xem với cỡ chữAA

Đổi mới phương pháp vận động để hoạt động nữ công ở đơn vị cơ sở đạt kết quả cao hơn

(11:56 | 18/04/2019)

Thời gian qua, hoạt động nữ công ở các công đoàn cơ sở luôn gặp những khó khăn như: kinh phí hoạt động còn eo hẹp, lực lượng lao động nữ ở nhiều cơ quan, doanh nghiệp hoạt động phân tán trên nhiều địa bàn khác nhau, cán bộ làm công tác nữ công thường kiêm nhiệm, nên công tác chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua và các hoạt động về giới gặp không ít khó khăn, trở ngại. Vì vậy, để nâng cao chất lượng công tác nữ công đòi hỏi phải có sự tác động từ nhiều phía bên cạnh sự chủ động linh hoạt trong phương pháp vận động của Ban nữ công các cấp.

Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang vừa quyết định thành lập Ban nữ công LĐLĐ tỉnh từ Ban Tuyên giáo và Nữ công trước đây, nhằm tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các ban nữ công các cấp nhằm tăng cường vận động phong trào hoạt động nữ công ở cơ sở. Theo đó, Ban nữ công LĐLĐ tỉnh đã tham mưu đề xuất với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh thực hiện khảo sát tình hình và kết quả hoạt động nữ công ở một số LĐLĐ huyện, thị và công đoàn cơ sở có đông CNVCLĐ nữ để xây dựng hoạch hoạt động thời gian tới phù hợp với tình hình nhiệm vụ chung.

Từ đầu năm đến nay, hoạt động của các ban nữ công công đoàn các cấp, nhất là ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã có nhiều sáng tạo trong việc vận động tổ chức các phong trào hoạt động nữ CNVCLĐ; trong đó tập trung nhất nhất là chăm lo bảo đảm các quyền lợi cho lao động nữ; quan tâm việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức pháp luật, kỹ năng hoạt động phong trào của cán bộ nữ. Từ các phong trào thi đua, cán bộ nữ công đã chủ động, tích cực động viên nữ CNVCLĐ khắc phục mọi khó khăn, giúp đỡ lẫn nhau phấn đấu vươn lên trong lao động, học tập. Các hoạt động nữ công được lồng ghép linh hoạt vào các hoạt động cụ thể của từng cơ quan, doanh nghiệp, tạo được sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả hoạt động. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được gắn với phong trào Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, đã thực sự thu hút sự quan tâm tham gia hoạt động của đông đảo nữ CNVCLĐ. Bên cạnh các phong trào hoạt động, Ban nữ công các cấp còn chủ động phối hợp triển khai các đợt kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ, tổ chức thăm khám sức khỏe định kỳ cho chị em, đảm bảo điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động; quan tâm công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em; trao học bổng  và khen thưởng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi…

Bên cạnh những mặt hoạt động tích cực, một số Ban nữ công các cấp chưa thực sự chủ động vận dụng linh hoạt các biện pháp tổ chức hoạt động, nhất là đối với lực lượng lao động nữ làm việc trong các doanh nghiệp ở nhiều địa bàn phân tán khác nhau; các hoạt động tuyên truyền về giới, tuyên truyền pháp luật còn hạn chế do thiếu các hình thực phù hợp với điều kiện và môi trường làm việc của lao động nữ. Hoạt động của Ban nữ công các cấp còn thiếu vắng những chuyên đề sinh hoạt về giới, kỹ năng, phương pháp vận động và tổ chức các hoạt động phong trào của cán bộ nữ công còn hạn chế và lúng túng trong triển khai các hoạt động chuyên đề phục vụ nhu cầu của lao động nữ…

Từ thực tế trên, vấn đề đặt ra là Ban nữ công đoàn cơ sở cần chủ động tìm phương pháp vận động mới để công tác nữ công ở đơn vị cơ sở đạt kết quả cao hơn. Theo hướng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong nữ CNVCLĐ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhất là các chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ. Tiếp tục vận động nữ CNVCLĐ tham gia và tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; tham gia các hoạt động xã hội từ thiện do các cấp, các ngành phát động. Phối hợp với chuyên môn, các ngành chức năng cùng cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho lao động nữ. Vận động nữ CNVCLĐ tích cực học tập, không ngừng nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp.

Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, Ban nữ công các cấp công đoàn phải thực hiện việc phân công các ủy viên ban nữ công phụ trách từng mảng công việc theo chương trình, kế hoạch công tác đã được BCH công đoàn thông qua. Duy trì chế độ sinh hoạt tổ, nhóm nữ công, nhất là đối với những cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đông lao động nữ hoạt động trên nhiều địa bàn phân tán, xa trung tâm. Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình công tác nữ của đơn vị trên cơ sở thực hiện nghị quyết của BCHCĐ cấp trên hướng dẫn, từ đó nghiên cứu, xây dựng nội dung chương trình hoạt động cụ thể, chi tiết và tổ chức triển khai các nội dung đã được thông qua. Tăng cường các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em và ngày gia đình Việt Nam. Lựa chọn các nội dung, hình thức phù hợp để tổ chức các hoạt động câu lạc bộ nữ công, sinh hoạt chuyên đề nhân dịp kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Tháng hành động vì trẻ em và ngày gia đình Việt Nam (28/6)...Trực tiếp tổ chức các hoạt động mang tính đặc thù về giới trong sinh hoạt nữ công. Coi trọng công tác hoạt động của ban nữ công trong việc tham gia chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ, vận động giúp nhau trong chuyên môn, nghề nghiệp, trong lao động sản xuất  và  cuộc sống. Đồng thời tập hợp, động viên và hướng dẫn lao động nữ trong cơ quan, doanh nghiệp tích cực tham gia hoạt động nữ công một cách thường xuyên, tạo sức lan tỏa rộng trong phong trào hoạt động nữ CNVCLĐ ở từng đơn vị.

Chủ động tìm nhiều phương pháp vận động mới phù hợp với môi trường và điều kiện lao động sản xuất công tác của lao động nữ, chắc chắn Ban nữ công các cấp, nhất là ở cơ sở sẽ tập hợp đông đảo CNVCLĐ nữ tích cực tham gia hoạt động phong trào nữ công của đơn vị ngày một hiệu quả cao hơn./.      

Thanh Minh