Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Nữ công

Xem với cỡ chữAA

CĐCS CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH KIÊN GIANG Với mô hình “Phụ nữ tích cực học tập, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”

(11:56 | 18/04/2019)

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Kiên Giang có tổng số nữ 118/235 CNVCLĐ, chiếm 50,21%. Ban Chấp hành CĐCS xác định lực lượng nữ CNVCLĐ trong công ty giữ vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh; để nâng cao vai trò, vị trí của người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa là phải phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sau khi được chọn làm điểm về hoạt động nữ công theo Kế hoạch số 11/KH-LĐLĐ ngày 04/9/2013 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng mô hình điểm về hoạt động nữ công công đoàn giai đoạn 2013 – 2018, Ban Chấp hành CĐCS Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết, đăng ký mô hình “Phụ nữ tích cực học tập, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

Để thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra của mô hình, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở chủ động tham mưu cùng với Đảng ủy, phối hợp chính quyền xây dựng kế hoạch đào tạo, với hình thức là hỗ trợ 100% học phí cho CNVCLĐ theo học các lớp đại học, trung cấp, phổ thông và các lớp tập huấn, bồi dưỡng; tạo điều kiện, khuyến khích cho nữ CNVCLĐ học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp. Bước đầu, công tác vận động nữ CNVCLĐ tham gia học tập gặp khó khăn, do tính chất công việc, công tác xa nhà, làm ca đêm, tư tưởng an phận, ngại đi học, muốn đi làm để tăng thu nhập lo cho cuộc sống gia đình. Trước khó khăn trên, BCH CĐCS chỉ đạo Ban nữ công quần chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nữ CNVCLĐ nâng cao ý thức, sắp xếp công việc, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia học tập để nâng cao trình độ, kỹ năng tay nghề, đồng thời cũng là trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong việc tham gia quản lý, lao động có năng suất, chất lượng, tăng thu nhập, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty; tạo điều kiện về thời gian cho nữ CNVCLĐ tham gia học tập, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, sắp xếp hài hòa công việc gia đình, khắc phục khó khăn, tích cực đăng ký tham gia học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, tay nghề; nhanh chóng tiếp cận công nghệ mới, cặp nhật, bổ sung kiến thức, thích ứng với sự phát triển của công ty.

Sau gần 2 năm triển khai, thực hiện trình độ học vấn của các chị được nâng lên lên rõ rệt như: đại học 42 (tăng 10); cao đẳng, trung cấp 33 (tăng 08); thi nâng bậc thợ 25 (tăng 10); tốt nghiệp trung học phổ thông 12 (tăng 04), ngoài ra còn 10 chị đang theo học văn hóa, trung cấp, đại học từ xa. Nhiều chị phát huy tính năng động sáng tạo, phương pháp quản lý, điều hành, đảm đương những vị trí quan trọng như: Phó Tổng Giám đốc, kế toán trưởng, trưởng, phó bộ phận xí nghiệp; làm tốt vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình; xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; thực hiện tốt quy định nội bộ của đơn vị, công ty, tham gia các phong trào do địa phương phát động, hàng năm 100% gia đình nữ CNVCLĐ được công nhận gia đình đạt chuẩn văn hóa.

Từ những kết quả đạt được của Mô hình “Phụ nữ tích cực học tập, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” của Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình số 212/CTr-LĐLĐ ngày 08/02/2014 của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Kiên Giang về “Nâng cao tay nghề, thu nhập và tạo việc làm ổn định cho công nhân lao động”.

Minh Thư