Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Nữ công

Xem với cỡ chữAA

Tiếp tục nâng cao vai trò của công chức, viên chức, lao động nữ

(11:53 | 18/04/2019)

Sáng qua, 28-7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ, ngày 29-1-2011 của Tổng LĐLĐ Việt Nam (Nghị quyết 6b) về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ, ngày 18-8-2010 Tổng LĐLĐ Việt Nam về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ 5 năm (2010-2015).

 

Đồng chí Trần Thị Ái Nhân - Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Liên đoàn Lao động huyện Tân Hiệp. 

Toàn tỉnh hiện có 29.353 nữ CNVCLĐ. Thực hiện Nghị quyết 6b, LĐLĐ tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Tiêu biểu là công tác tham gia giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện các chính sách nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CNVCLĐ. Cụ thể, các cấp Công đoàn chủ động phối hợp các  ngành chức năng tham gia kiểm tra, giám sát được 1.159 cuộc. Hàng năm, LĐLĐ tỉnh phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành chức năng kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động và các chính sách có liên qian CNVCLĐ nữ. Các cấp Công đoàn tạo điều kiện cho Ban Nữ công xây dựng mô hình góp vốn không tính lãi, tín chấp cho CNVCLĐ nữ vay vốn phát triển kinh tế, kịp thời thăm hỏi, giúp đỡ CNVCLĐ nữ có hoàn cảnh khó khăn... LĐLĐ tỉnh còn chỉ đạo các cấp Công đoàn tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, phát hiện bồi dưỡng tài năng trong nữ CNVCLĐ, giới thiệu nữ cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia vào bộ máy lãnh đạo các cấp. xây dựng đội ngũ cán bộ nữ công, nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công Công đoàn các cấp…

Chỉ thị 03 được LĐLĐ tỉnh tích cực triển khai, chỉ đạo các cấp Công đoàn thực hiện. Hàng năm, trên 85% CNVCLĐ nữ đăng ký danh hiệu “giỏi việc nước, đảm viện nhà”, kết quả, trên 95% CNVCLĐ nữ đạt danh hiệu. Trong 5 năm (2010-2015), 64 tập thể, 159 cá nhân CNVCLĐ nữ được tặng bằng khen chuyên đề của LĐLĐ tỉnh; 2 tập thể được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua; 5 tập thể, 8 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen…

Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Công đoàn nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; tăng cường vai trò đại diện của Công đoàn nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ nữ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, xây dựng người CNVCLĐ nữ có sức khoẻ, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu; xây dựng gia đình CNVCLĐ nữ no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công Công đoàn các cấp, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Dịp này, 1 tập thể được nhận cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2014; 1 tập thể, 1 cá nhân được nhận bằng khen Tổng LĐLĐ Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2014. 

BÍCH TUYỀN