Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

Liên đoàn Lao động thành phố Phú Quốc: tập huấn cho hơn 100 cán bộ Công đoàn

(08:03 | 21/09/2022)

Vừa qua, LĐLĐ thành phố Phú Quốc tổ chức hội nghị tập huấn cho hơn 100 cán bộ Công đoàn cơ sở. Nội dung tập huấn về triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn tiến tới Đại hội XI Công đoàn thành phố Phú Quốc nhiệm kỳ 2023 – 2028. Bên cạnh đó, cán bộ Công đoàn được hướng dẫn một số nội dung xây dựng báo cáo đại hội Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn. Hướng dẫn danh mục hồ sơ, văn bản chủ yếu lưu hành tại đại hội, Hướng dẫn chi tổ chức đại hội.

Đồng chí Phan Xuân Trí - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Phú Quốc - cho biết, qua tập huấn nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức đại hội đúng theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

LĐLĐ Phú Quốc