Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước

(05:19 | 26/07/2022)

Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, xuyên suốt gắn liền với sự phát triển của tổ chức công đoàn. Thời gian qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Kiên Giang thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Hàng năm, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch công tác về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; kiện toàn ban chỉ đạo và phân công trách nhiệm cho các thành viên ban chỉ đạo phát triển đoàn viên của LĐLĐ tỉnh. Đồng thời chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiện toàn ban chỉ đạo của cấp mình; thực hiện việc giao chỉ tiêu cụ thể về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cho các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và coi đây là chỉ tiêu quan trọng trong các chỉ tiêu xét thi đua - khen thưởng hàng năm của các cấp công đoàn trong tỉnh.

Căn cứ nhiệm vụ được giao, các công đoàn ngành, LĐLĐ các huyện, thành phố và các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã chủ động xây dựng chương trình công tác, kế hoạch thực hiện; khảo sát, nắm tình hình các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, phân loại các doanh nghiệp có đủ điều kiện, lập kế hoạch tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp, người lao động (NLĐ) gia nhập tổ chức công đoàn. Phân công cán bộ có kinh nghiệm, có uy tín, am hiểu pháp luật về lao động, công đoàn, có kiến thức về xã hội và kỹ năng giao tiếp để tiếp cận với chủ doanh nghiệp, NLĐ tuyên truyền, vận động NLĐ gia nhập tổ chức công đoàn, thành lập CĐCS đảm bảo thực hiện đúng quy trình và thủ tục theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của CĐCS, tập trung nâng cao vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích cho đoàn viên, NLĐ; nâng cao trình độ, năng lực, nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các CĐCS.

LĐLĐ thành phố Phú Quốc là một trong những đơn vị hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2021. Đồng chí Phan Xuân Trí - Chủ tịch LĐLĐ Phú Quốc, cho biết, từ đầu năm 2021, LĐLĐ thành phố đã kiện toàn ban chỉ đạo phát triển đoàn viên; phân công trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành phụ trách các đơn vị; phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Đồng thời, tiến hành khảo sát tình hình công nhân, lao động trong các doanh nghiệp. Cán bộ công đoàn thường xuyên bám sát cơ sở, gặp gỡ NLĐ và người sử dụng lao động để đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò của tổ chức công đoàn đối với NLĐ, người sử dụng lao động; quyền lợi của NLĐ khi tham gia tổ chức công đoàn... Nhờ vậy, thu hút được đông đảo công nhân, NLĐ tham gia vào tổ chức công đoàn, doanh nghiệp thành lập CĐCS. Bên cạnh việc tập trung công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, LĐLĐ thành phố Phú Quốc còn chú trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động để không ngừng xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Bằng nhiều giải pháp đồng bộ của các cấp công đoàn, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Kết quả, 6 tháng đầu năm 2022, các cấp công đoàn trong tỉnh kết nạp được 7.364/3.500 đoàn viên, đạt 210,4% kế hoạch; thành lập mới được 27/15 CĐCS, đạt 180% kế hoạch. Một số đơn vị hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS như LĐLĐ huyện Châu Thành, LĐLĐ thành phố Phú Quốc, thành phố Rạch Giá...

Để đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ngoài Nhà nước đạt kết quả cao hơn, thời gian tới, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành và các CĐCS trực thuộc đẩy mạnh công tác tập hợp, vận động NLĐ, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Tiếp tục bám sát kế hoạch, giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đến năm 2023 theo chỉ tiêu được giao của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Chủ động, thường xuyên kiện toàn lại ban chỉ đạo phát triển đoàn viên các cấp công đoàn, phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên, triển khai thực hiện. Tăng cường đổi mới và đa dạng hóa phương thức vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đoàn viên để tạo sức thu hút NLĐ tham gia các hoạt động công đoàn và tự nguyện gia nhập công đoàn. Cùng với đó, quam tâm việc đổi mới phương thức hoạt động của công đoàn để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Văn Quang