Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

Công đoàn Kiên Giang nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ năm 2022

(15:18 | 16/05/2022)

Năm 2022 với chủ đề “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”, ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch, tổ chức phát động các phong trào thi đua nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Căn cứ chương trình, kế hoạch hoạt động của LĐLĐ tỉnh năm 2022 và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, các cấp công đoàn trong tỉnh xây dựng kế hoạch năm 2022 và tổ chức triển khai thực hiện. Quý I-2022, các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức thực hiện đạt được một số nội dung nổi bật. Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, các cấp công đoàn trao 25.000 suất “Túi an sinh Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, với số tiền 5 tỷ đồng; tổ chức thăm và tặng hơn 27.460 suất quà với số tiền hơn 8,5 tỷ đồng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động, tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Tổ chức đối thoại định kỳ giữa người lao động và người sử dụng lao động; rà soát, sửa đổi, thương lượng tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập thể; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Tính đến ngày 31-3-2022, có 1.451 các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (đạt tỷ lệ 100%) và 158/134 doanh nghiệp đủ điều kiện tổ chức hội nghị người lao động (đạt tỷ lệ 84%). Công tác xây dựng tổ chức được đẩy mạnh, bổ sung, kiện toàn. Công đoàn các cấp tổ chức tập huấn cho hơn 200 lượt cán bộ, công đoàn cơ sở (CĐCS); thành lập mới 5 CĐCS; tăng cường các giải pháp tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; tiếp tục khảo sát nắm tình hình công nhân lao động trong các doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên, kết quả thành lập được 3 CĐCS doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Các cấp công đoàn đã giới thiệu 100 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng xem xét và đã có 57 đoàn viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

LĐLĐ tỉnh chú trọng công tác tài chính, hướng dẫn CĐCS và công đoàn cấp trên cơ sở lập báo cáo quyết toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2021 và dự toán tài chính công đoàn năm 2022. Tập trung đôn đốc thu kinh phí công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước có từ 10 lao động trở lên chưa có tổ chức công đoàn đang hoạt động và tham gia bảo hiểm xã hội.

Thời gian tới, các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền về các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Song song đó, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tích cực tham gia có hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Công đoàn các cấp trong tỉnh sẽ tổ chức thực hiện có hiệu quả Tháng Công nhân và Tháng An toàn vệ sinh lao động; tích cực vận động đoàn viên, người lao động tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Đồng thời, tiếp tục phát động các phong trào thi đua hoàn thành các chi tiêu Nghị quyết Đại hội công đoàn của đơn vị và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Quốc Vĩ