Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

Phát huy vai trò của Ban Nữ công trong doanh nghiệp

(10:00 | 16/05/2022)

Nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm của Ban Nữ công quần chúng, thời gian qua, Ban Nữ Công quần chúng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Kiên Lương đã nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, thu hút được đông đảo nữ công nhân lao động (CNLĐ) tham gia. Từ sự tham mưu hiệu quả của Ban Nữ công quần chúng, người sử dụng lao động có những thay đổi trong việc chăm lo cho người lao động, nhất là lao động nữ.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12b/NQ-BCH, ngày 12/7/2017 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, LĐLĐ huyện Kiên Lương đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật phải kể đến sự chỉ đạo có hiệu quả của LĐLĐ huyện và sự vào cuộc trách nhiệm của các công đoàn cơ sở (CĐCS) trong việc chỉ đạo hoạt động của Ban Nữ công quần chúng.

Đồng chí Lê Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Kiên Lương cho biết, sau khi có Nghị quyết 12b/NQ-BCH, ngày 12/7/2017 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn và Kế hoạch số 226/KH-LĐLĐ, ngày 16/11/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện lồng ghép đưa nội dung chỉ đạo hoạt động Ban Nữ công quần chúng trong CĐCS doanh nghiệp ngoài Nhà nước vào chương trình hoạt động hàng năm của LĐLĐ huyện và triển khai thực hiện nghị quyết đến 100% các CĐCS doanh nghiệp trực thuộc. LĐLĐ huyện đã rà soát các CĐCS có từ 10 lao động nữ trở lên chỉ đạo thành lập Ban Nữ công quần chúng.

Sau khi Ban Nữ công quần chúng được thành lập, LĐLĐ huyện Kiên Lương đã cụ thể hóa nội dung nghị quyết và các văn bản hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh bằng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn để triển khai thực hiện. Trong 5 năm, có 7/7 CĐCS khối doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập Ban Nữ công quần chúng theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ huyện Kiên Lương, Ban Nữ công quần chúng tại CĐCS trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước đã phát huy vai trò trong việc tham gia thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ, giúp nữ CNLĐ được đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp. Điển hình như Ban Nữ công của CĐCS Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Long Kiên Giang, Công ty Cổ phần bao bì Hà Tiên, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên, Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Trung Sơn…

Căn cứ đặc điểm và điều kiện của từng doanh nghiệp, LĐLĐ huyện Kiên Lương nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12b/NQ-BCH. Cụ thể, LĐLĐ huyện thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ để đề xuất, kiến nghị xây dựng nội quy, quy chế và thương lượng ký kết thoả ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp. Cùng với đó, LĐLĐ huyện tạo điều kiện thuận lợi cho nữ đoàn viên được học tập nâng cao trình độ mọi mặt, được chăm sóc sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa phụ sản, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống văn hoá tinh thần. Hàng năm, LĐLĐ huyện đều xây dựng kế hoạch giám sát, trong đó có gắn nội dung giám sát về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ và kiến nghị đề xuất xử lý những vi phạm trong việc thực hiện chính sách pháp luật lao động nữ.

5 năm qua, LĐLĐ huyện và công đoàn cơ sở đã tổ chức thực hiện khá tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giới và bình đẳng giới; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Tuyên truyền cho lao động nữ học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề được 547 cuộc, với 9.007 lượt người tham dự. 

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện tăng cường đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền với các nội dung đa dạng, phong phú như tuyên truyền về giới, bình đẳng giới, chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ và trẻ em. Cụ thể, đã tổ chức tuyên truyền và lồng ghép tuyên truyền được 3 buổi với trên 200 lượt cán bộ đoàn viên công nhân, viên chức, lao động tham gia; tuyên truyền pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, các chế độ, chính sách liên quan đến lao động nữ, Luật Bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản thu hút trên 3.000 lượt công nhân, viên chức, lao động tham gia.

LĐLĐ huyện tổ chức  2 lớp tập huấn nâng cao năng lực và kiến thức về giới, bình đẳng giới cho cán bộ Công đoàn và cán bộ phụ trách công tác nữ công; tổ chức các hoạt động như gặp mặt, tọa đàm, tổ chức các hội thi, biểu dương gia đình CNLĐ tiêu biểu, gặp mặt biểu dương nữ CNLĐ tiêu biểu. Các hoạt động trên góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức của nữ CNLĐ về chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, trách nhiệm của người chồng và các thành viên trong gia đình chia sẻ công việc với người phụ nữ, tạo điều kiện để chị em đảm đang việc nhà, đồng thời hoàn thành tốt công tác xã hội.

Cùng với sự vào cuộc, chỉ đạo sát sao của LĐLĐ huyện, các CĐCS cũng tích cực tham mưu đề xuất có hiệu quả việc tham gia sửa đổi và tổ chức thực hiện pháp luật, chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến lao động nữ và trẻ em tại doanh nghiệp. Qua kiểm tra cho thấy, các doanh nghiệp thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động; một số doanh nghiệp thực hiện được các chế độ ưu đãi đối với lao động nữ; 100% doanh nghiệp đã cấp phát dụng cụ bảo hộ lao động. Nhiều doanh nghiệp được đầu tư xây dựng, trang bị công nghệ mới, từng bước khắc phục được các yếu tố độc hại như tiếng ồn, bụi, nóng, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động.

Với những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định, Nghị quyết 12b/NQ-BCH đã thực sự đi vào đời sống của nữ CNLĐ và được Công đoàn các cấp trong huyện và cơ sở triển khai thực hiện hiệu quả. Việc triển khai nghị quyết kết hợp với các phong trào thi đua đã trở thành nguồn động lực thúc đẩy nữ CNLĐ trên địa bàn huyện vượt qua khó khăn, phát huy tài năng trí tuệ sáng tạo, đức tính cần cù chịu khó, đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của huyện.

Ngân Phúc