Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

Phú Quốc - điểm sáng thành lập Công đoàn cơ sở

(14:58 | 01/03/2022)

Mặc dù gặp vô vàn khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng trong năm 2021, Liên đoàn Lao động thành phố Phú Quốc vẫn thành lập được 29 công đoàn cơ sở, kết nạp được 1.554 đoàn viên.

Đồng chí Phan Xuân Trí - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Phú Quốc - cho biết: Liên đoàn Lao động thành phố thực hiện song song hai phương pháp để thành lập Công đoàn cơ sở mới và phát triển đoàn viên gồm: Truyền thống (từ trên xuống-thông qua doanh nghiệp) và phương pháp mới (từ dưới lên-thông qua vận động đoàn viên, thành lập ban vận động).

Từ trên xuống, là dựa trên cơ sở hệ thống dữ liệu do Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh và Bảo hiểm xã hội thành phố cung cấp, Liên đoàn Lao động thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để khảo sát về thông tin, địa chỉ doanh nghiệp, số lao động, loại hình doanh nghiệp... Từ đó tìm phương pháp tiếp cận với người lao động để tuyên truyền về Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn. Phân tích được những thuận lợi, những mặt tích cực cho ổn định và sự phát triển của doanh nghiệp một khi tổ chức Công đoàn được thành lập và phát triển. Mặt khác giải thích cho người lao động thấy được quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình được bảo vệ khi gia nhập tổ chức Công đoàn; nhận thức được những quyền và lợi ích cơ bản, lâu dài khi cả người sử dụng lao động và người lao động đều thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ lao động được luật pháp quy định.

Từ dưới lên, Liên đoàn Lao động thành phố xác định phải kiên trì, mềm dẻo, linh hoạt và đề cao tinh thần trách nhiệm. Chủ động xây dựng phương pháp, đổi mới cách tiếp cận với người lao động để vận động, thuyết phục gia nhập tổ chức công đoàn. Đồng thời, phối hợp với doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền những điểm cơ bản của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho người lao động và người sử dụng lao động của đơn vị.

Bên cạnh đó, các thủ tục để hướng dẫn cho việc thành lập tổ chức công đoàn đều đã được chuẩn bị sẵn. Điều quan trọng nhất, là làm cho người sử dụng lao động thấy được hiệu quả của việc ra đời của tổ chức Công đoàn thực sự tác động đến việc tăng năng suất, hiệu quả lao động thông qua các phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn tại cơ sở. Từ đó, doanh nghiệp tin tưởng và yên tâm tạo mọi điều kiện để Công đoàn cơ sở hoạt động.

Đồng chí Phan Xuân Trí cho biết thêm “Trong điều kiện số lượng doanh nghiệp được thành lập quá nhiều nhưng lực lượng cán bộ Công đoàn chuyên trách mỏng, thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong công tác thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên của Liên đoàn Lao động tỉnh”. Tuy vậy, cũng theo đồng chí Phán Xuân Trí thì công tác thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên hiện có những thuận lợi nhất định nhưng đa phần gặp rất nhiều khó khăn đến từ việc phần lớn thời gian trong năm 2021 ảnh hưởng của dịch đại dịch COVID-19 nên các đơn vị gặp khó khăn trong công tác tiếp cận doanh nghiệp, người lao động. Nhiều doanh nghiệp ngưng hoạt động, giải thể, hoạt động cầm chừng, bố trí nhân viên làm việc tại nhà, online nên cán bộ công đoàn gặp khó trong việc vận động gia nhập công đoàn và thành lập công đoàn cơ sở. Tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị gặp khó khăn nên chủ doanh nghiệp không mặn mà công tác thành lập công đoàn, tư duy vào công đoàn phải đóng kinh phí, bố trí thời gian cho cán bộ công đoàn hoạt động, ảnh hưởng đến chi phí của đơn vị, các doanh nghiệp không muốn thành lập công đoàn trong doanh nghiệp...

Đầu mối quản lý của các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở lớn, số lượng đoàn viên đông, cán bộ chủ chốt tại các doanh nghiệp thường xuyên biến động, có khi mới công nhận xong thì lại nghỉ việc, chuyển việc nên ảnh hưởng đến hoạt động Công đoàn, công tác phát triển đoàn viên...

Xác định việc đổi mới công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh trong thời gian tới là nhiệm vụ hàng đầu của tổ chức Công đoàn nói riêng và của cả hệ thống chính trị nói chung. Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh kiến nghị có chế độ hỗ trợ, khuyến khích, động viên công tác thành lập Công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên với các mức theo quy mô đoàn viên phát triển được và số lượng Công đoàn cơ sở thành lập được. Đồng thời, rất mong các ban, ngành, đơn vị tiếp tục hỗ trợ nhiều hơn nữa như: Bảo hiểm Xã hội hỗ trợ cung cấp số liệu lao động, quỹ lương; Cục thuế hỗ trợ địa chỉ cụ thể và thực tế của doanh nghiệp để tránh tình trạng nhiều doanh nghiệp khi đến nơi thì không đúng địa chỉ, không doanh nghiệp như danh sách, doanh nghiệp đã chuyển đi từ lâu.

Minh Thu