Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

PHONG TRÀO CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HUYỆN KIÊN LƯƠNG TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN

(17:05 | 22/02/2022)

Với ý chí quyết tâm, tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và tổ chức Công đoàn nên phong trào CNVCLĐ của huyện Kiên Lương năm 2021 tiếp tục vượt qua khó khăn, duy trì và phát triển, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.

Công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ luôn được các cấp Công đoàn trong huyện Kiên Lương chú trọng, tích cực phối hợp chặt chẽ chuyên môn cùng cấp tổ chức học tập, quán triệt và phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, đạt tỷ lệ 96,5% tham dự. Các cấp Công đoàn trong huyện tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao sôi nổi. Triển khai, vận động đoàn viên, người lao động tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động. Phối hợp các ban của LĐLĐ tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn cho 110 cán bộ công đoàn ở các doanh nghiệp về kỹ năng tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật cho đoàn viên và người lao động; tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá tại nơi làm việc.

 Công tác phát triển đoàn viên được chú trọng; đổi mới nội dung, hình thức trong công tác tuyên truyền vận động kết nạp đoàn viên, gắn việc phát triển đoàn viên với nâng cao chất lượng đoàn viên và giữ đoàn viên, nhất là ở khu vực ngoài nhà nuớc. Kết quả đã kết nạp mới được 326 đoàn viên; thành lập mới 3 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn; củng cố, kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành đối với 11 công đoàn cơ sở (CĐCS).

Các phong trào thi đua, như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; phong trào văn nghệ, thể thao; phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa được các cấp Công đoàn triển khai thực hiện khá tốt, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đề ra. Các cấp Công đoàn hướng dẫn các CĐCS tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”, có 38 CĐCS tham gia với 89 sáng kiến kinh nghiệm…

Trong lĩnh vực giáo dục, phong trào thi đua giảng dạy được triển khai sôi nổi, như thao giảng, hội giảng; thi giáo viên dạy giỏi ở các CĐCS trường học tiếp tục được duy trì, tổ chức nghiêm túc và có nề nếp. Hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, cán bộ, công chức, công nhân, lao động đã tích cực đóng góp tiền, ngày công để cùng người dân địa bàn cư trú và Nhà nước làm đường bê tông, lắp đặt đèn chiếu sáng, xây cầu nông thôn...

Thực hiện chức năng đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, các cấp Công đoàn trong huyện Kiên Lương đã phát huy vai trò trong việc tham gia xây dựng, kiểm tra và hướng dẫn thực hiện pháp luật, chính sách có liên quan đến CNVCLĐ và công đoàn; chủ động phối hợp thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức lại sản xuất, sắp xếp lao động, xây dựng lề lối làm việc, thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, giám sát hợp đồng lao động. Các cấp Công đoàn trong huyện còn tham gia đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc, khu nhà tập thể cho công nhân thuộc các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh theo…

Công đoàn các cấp quan tâm giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách, như tiền lương, tiền thưởng, công tác phí, làm thêm giờ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Duy trì khá tốt các hoạt động góp vốn xoay vòng giúp nhau phát triển kinh tế gia đình trong đoàn viên, CNVCLĐ. Thăm hỏi kịp thời những đoàn viên, CNVCLĐ ốm đau, tai nạn hoặc gặp khó khăn trong đời sống. Vận đóng góp xây dựng Quỹ mái ấm Công đoàn” được trên 144.341 triệu đồng; đề nghị hỗ trợ cất mới 1 căn và sửa chữa 1 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 2 trường hợp đoàn viên khó khăn về nhà ở.

Mùa xuân mới lại đến, đội ngũ đoàn viên, CNVCLĐ và Công đoàn các cấp huyện Kiên Lương quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Kiên Giang lần thứ X và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đề ra. Quyết tâm tổ chức thành công đại hội công đoàn 2 cấp.

Lê BÍch Ngọc