Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh

(14:01 | 24/12/2021)

Năm 2021, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng mọi mặt đời sống xã hội nói chung và hoạt động Công đoàn, phong trào công nhân, viên chức, lao động nói riêng. Với sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp Công đoàn nỗ lực thực hiện công tác phát triển đoàn viên gần đạt chỉ tiêu đề ra.

Nhiệm vụ phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của tổ chức công đoàn. Hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ, quyết định giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh để các cấp công đoàn thực hiện. Đồng chí Trương Thanh Thúy - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, trong năm qua, các cấp công đoàn tập trung hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, xem nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh cùng với công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm. Để phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, các cấp công đoàn tập trung tuyên truyền, vận động bằng nhiều phương thức. Theo đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo Liên đoàn Lao động cấp huyện phối hợp các cơ quan có liên quan tập trung khảo sát doanh nghiệp có 10 lao động trở lên đủ điều kiện và những doanh nghiệp có tổ chức công đoàn nhưng còn đông người lao động chưa tham gia công đoàn, nhất là tập trung các địa bàn có nhiều doanh nghiệp ngoài nhà nước như TP. Rạch Giá, Phú Quốc, các huyện Châu Thành, Kiên Lương, Hòn Đất, Gò Quao để tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở... Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vừa đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở gắn với xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; quan tâm thực hiện tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với công nhân, viên chức, lao động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tổ chức các sự kiện, ký kết doanh nghiệp về chương trình phúc lợi cho đoàn viên…. nhằm tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở.

Đồng chí Phạm Văn Đằng (thứ hai, từ phải qua) - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà máy KGB Việt Nam tại hội nghị thành lập.

Từ đầu năm 2021 đến nay, các cấp Công đoàn trong tỉnh phát triển được 4.818 đoàn viên, đạt 90,91% chỉ tiêu đề ra. Đạt được kết quả trên trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, giãn cách xã hội thời gian dài là kết quả của sự nỗ lực, kiên trì của các cấp Công đoàn trong tỉnh. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao chỉ tiêu đến năm 2023, toàn tỉnh có 74.000 đoàn viên công đoàn. Từ số lượng đoàn viên hiện có, Liên đoàn Lao động tỉnh đề ra kế hoạch đến năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu tăng thêm từ 6.700 đoàn viên (phát triển ít nhất 5.300 đoàn viên năm 2021, năm 2022 và 2023, mỗi năm phát triển từ 5.000 đoàn viên trở lên). Để thực hiện đạt chỉ tiêu được giao, Đồng chí Trương Thanh Thúy cho biết, Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này trong toàn hệ thống. Tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tập trung nguồn lực rà soát xây dựng phương án phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn; các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khu, cụm công nghiệp, các địa phương có nhiều doanh nghiệp, đông công nhân, lao động chưa có tổ chức công đoàn. Đối với những nơi đã thành lập công đoàn cơ sở, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tập trung hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở hoạt động tốt, từ đó phấn đấu tăng tỷ lệ đoàn viên trên tổng số công nhân, lao động ở doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa phương thức vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Đồng thời, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục tăng cường đầu tư nguồn lực cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở song song củng cố và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các công đoàn cơ sở; đẩy mạnh thi đua, khen thưởng trong phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Bích Tuyền