Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang: Thành lập CĐCS Công ty TNHH Nhà máy KGB Việt Nam

(14:47 | 10/12/2021)

Chiều 10/12/2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang (LĐLĐ) tổ chức hội nghị thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH Nhà máy KGB Việt Nam. Đồng chí Phạm Văn Đằng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các Ban LĐLĐ tỉnh; đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Nhà máy KGB Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hạnh, Trưởng Ban Tổ chức công bố các quyết định của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc thành lập CĐCS Công ty TNHH Nhà máy KGB Việt Nam trực thuộc LĐLĐ tỉnh; công nhận 146 đoàn viên CĐCS; chỉ định Ban Chấp hành lâm thời 5 đồng chí, chức danh Chủ tịch và phó Chủ tịch CĐCS; chỉ định chức danh Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Nhà máy KGB Việt Nam đối với đồng chí Dương Thị Thu, Phòng HCNS công ty.

Đồng chí Phạm Văn Đằng (thứ 2 bên phải sang) Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao quyết định thành lập CĐCS Công ty TNHH Nhà máy KGB Việt Nam.

Thay mặt Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phạm Văn Đằng trao các quyết định cho CĐCS Công ty TNHH Nhà máy KGB Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Phạm Văn Đằng nhấn mạnh, việc thành lập CĐCS Công ty TNHH Nhà máy KGB Việt Nam trực thuộc LĐLĐ tỉnh thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo pháp luật và quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Ban Chấp hành CĐCS cần sớm ổn định, xây dựng quy chế hoạt động, triển khai thực hiện, góp phần cùng với công ty chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân và người lao động, khuyến kích công nhân, người lao động tích cực làm việc để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo các Ban của LĐLĐ tỉnh hỗ trợ Ban Chấp hành CĐCS Công ty TNHH Nhà máy KGB Việt Nam trong hoạt động công đoàn đi vào thực chất, hiệu quả; đề nghị lãnh đạo Công ty TNHH Nhà máy KGB Việt Nam hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Chấp hành CĐCS hoạt động đạt kết quả theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Thay mặt Ban chấp hành lâm thời CĐCS Công ty TNHH Nhà máy KGB Việt Nam, Chủ tịch CĐCS Dương Thị Thu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, phấn đấu cùng với Ban chấp hành đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn ban đầu, sớm ổn định và đi vào hoạt động hiệu quả theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Năm 2021, hệ thống Công đoàn Kiên Giang kết nạp 4.818 đoàn viên, thành lập 27 CĐCS, nâng tổng số lên gần 70.000 đoàn viên và 1.449 CĐCS. LĐLĐ tỉnh Kiên Giang phấn đấu đến năm 2023 có hơn 74.000 công đoàn viên, thành lập CĐCS tại 100% số doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên đủ điều kiện đi vào hoạt động.

Theo đó, Công đoàn Kiên Giang tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động thu hút công nhân, lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp vào tổ chức công đoàn và thành lập CĐCS gắn với xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Mặt khác, mở rộng các loại hình CĐCS trong cơ quan, đơn vị và các loại hình doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Công đoàn Kiên Giang đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS gắn với củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, trong đó tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của CĐCS, nâng cao chất lượng thương lượng tập thể, đối thoại tại nơi làm việc và thực hiện tốt công tác đoàn viên. LĐLĐ tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Cụ thể là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng phương án phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn; các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khu và cụm công nghiệp, những địa phương có nhiều doanh nghiệp, đông công nhân lao động chưa có tổ chức công đoàn, nhất là 2 thành phố Rạch Giá và Phú Quốc, các huyện Châu Thành, Kiên Lương…

Huy Hải