Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KIÊM CHỨC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN

(14:56 | 28/10/2021)

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Kiên Giang được đánh giá là một trong những đơn vị có điểm mạnh trong việc xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức, nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn ở địa phương. Được sự hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh đã đào tạo được đội ngũ giảng viên kiêm chức, giảng dạy theo phương pháp tích cực tại các khoá, lớp tập huấn về nghiệp vụ công đoàn, về pháp luật và các hoạt động chuyên đề. 

Thời gian qua, hầu hết các lớp tập huấn tại cơ sở, trên cơ sở đều do các giảng viên kiêm chức đảm nhận. LĐLĐ tỉnh hỗ trợ toàn bộ tài liệu và giảng viên, các cấp công đoàn chủ động đăng ký nội dung, chương trình, thời gian tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đào tạo ở tất cả các đơn vị trong ngành. Với sự nỗ lực cố gắng của các cấp công đoàn trong công tác đào tạo nên đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở (CĐCS) đã nâng lên rất nhiều. Chính vì hiểu về chức năng nhiệm vụ công đoàn, biết những nội dung cần thiết cho hoạt động CĐCS, cán bộ CĐCS chủ động xây dựng chương trình hoạt động phù hợp với thực tế tại đơn vị.

Với những nỗ lực xây dựng được đội ngũ cán bộ giảng viên kiêm chức của LĐLĐ tỉnh thời gian qua, so với yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay vẫn còn nhiều mặt hụt hẫng, số lượng giảm đi rất nhiều, đặc biệt là sự kế thừa tiếp nối những giảng viên đi trước cũng như đào tạo tiếp những đội ngũ cán bộ giảng viên kiêm chức kế cận đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn trong hệ thống. Việc duy trì sinh hoạt và củng cố đội ngũ giảng viên kiêm chức chưa thường xuyên và gián đoạn do có nhiều đồng chí nghỉ hưu, chuyển công tác… mà chưa kịp thời đào tạo bổ sung. Bên cạnh đó, một số giảng viên kiêm chức chưa có nghiệp vụ sư phạm; kỹ năng về diễn thuyết, thương lượng, đàm phán còn hạn chế nhất định; có giảng viên chưa thể lên lớp được tất cả các chuyên đề cơ bản của hoạt động công đoàn mà thường giảng theo chuyên đề thuộc lĩnh vực phụ trách.

 Thời gian tới, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xác định tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở. Cùng với đó, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công đoàn về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng đàm phán, thương lượng tập thể, tinh thần trách nhiệm cũng như tư duy sáng tạo; hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn thực sự có bản lĩnh, tâm huyết, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp, gắn bó sâu sát với cơ sở, khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong mỗi doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Vì thế, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn là hết sức cần thiết. Từ thực tế hoạt động, các cấp công đoàn cần quan tâm một số giải pháp sau:

Ban Chấp hành Công đoàn mỗi cấp phải xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn hiện nay, trên cơ sở Nghị quyết đại hội đã đề ra về công tác này, để có những chỉ đạo sát sao. Lựa chọn những cán bộ công đoàn có đủ năng lực, trình độ, có khả năng thuyết phục và kinh nghiệm tại các cấp công đoàn làm đối tượng đào tạo đội ngũ giảng viên kiêm chức và xác định là đội ngũ nòng cốt thực hiện nhiện vụ đào tạo cán bộ công đoàn.

Tiếp theo, tăng cường phối hợp với các đơn vị đào tạo, tổ chức các loại hình đào tạo phù hợp giảng viên kiêm chức. Phối hợp, tranh thủ sự ủng hộ của công đoàn cấp trên trong việc tập huấn, bồi dưỡng hình thành các đội ngũ chuyên gia về các lĩnh vực hoạt động công đoàn, kỹ năng thương lượng, đàm phán, an toàn vệ sinh lao động…. Tạo điều kiện để cán bộ được tham quan, học tập kinh nghiệm ở các địa phương để kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ làm giảng viên kiêm chức ở các cấp có năng lực tốt, học hỏi kinh nghiệm từ các địa phương. Từng giảng viên phải luôn luôn học hỏi, nâng cao nghiệp vụ công tác công đoàn, nghiên cứu những tình huống, vấn đề trọng tâm mà các CĐCS quan tâm, từ đó xây dựng bài giảng phù hợp với hoạt động của CĐCS.

Cần chủ động, ưu tiên đầu tư nguồn lực về tài chính để đào tạo cán bộ công đoàn làm giảng viên kiêm chức; trang bị các điều kiện vật chất đầy đủ nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy, với phương pháp mới tích cực. Thành lập lực lượng giảng viên kiêm chức ở mỗi cấp để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giảng dạy cũng như đề xuất những nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, cập nhật những thông tin, kiến thức, quy định mới để truyền tải tại các lớp tập huấn. Thường xuyên củng cố và tổ chức các lớp tập huấn giảng viên kiêm chức để có đội ngũ kế cận, chọn lọc, thay thế những giảng viên kiêm chức nghỉ chế độ, chuyển công tác….

Song song đó, có chính sách phù hợp để thu hút cán bộ có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, có khả năng phát triển lâu dài, thu hút giảng viên có trình độ cao; vừa có trách nhiệm nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên, vừa có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng cho giảng viên kiêm chức tại các cấp công đoàn.