Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

CÔNG ĐOÀN KIÊN GIANG ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

(14:19 | 25/10/2021)

Hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền phục vụ, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Kiên Giang đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức.

Thời gian qua, các cấp công đoàn tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, đạt được những kết quả bước đầu, chuyển biến tích cực. Tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ, khắc phục tình trạng chồng chéo, vướng mắc ngay trong quá trình kiện toàn tổ chức từng cơ quan, đơn vị; hiệu quả quản lý, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn và tổ chức hoạt động công đoàn.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai rộng rãi trong toàn hệ thống công đoàn trong tỉnh. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, thông tin phản ánh hoạt động của tổ chức công đoàn hay chế độ, chính sách pháp luật... được cập nhật kịp thời trên cổng thông tin điện tử nội bộ; phần mềm quản lý nhận, gửi văn bản http://ldld.vnptkiengiang.vn được thực hiện đồng bộ, xuyên suốt, thành thạo ở các bộ phận chuyên môn. Các văn bản được chuyển đến cơ sở kịp thời thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, tiết kiệm được thời gian, kinh phí in ấn văn phòng phẩm.

Việc trao đổi thông tin trực tuyến giữa các cấp công đoàn được thực hiện đa dạng, linh hoạt, cập nhật nhanh, chính xác, kịp thời. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã chỉ đạo và thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác truyền thông công đoàn. Điển hình là đã khai thác, tận dụng được thế mạnh của mạng xã hội để thành lập các trang mạng xã hội của các cấp công đoàn, đăng tải, cập nhật, tuyên truyền các nội dung và tăng cường tổ chức, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tham gia các cuộc thi, hội nghị trực tuyến.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàn Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh cho biết, công tác cải cách hành chính đã nhận được sự đồng thuận cao của các cấp công đoàn. Nhận thức rõ về vị trí, vai trò của tổ chức, các cấp công đoàn đã tập trung  vận động đoàn viên, CNVCLĐ gương mẫu, đi đầu trong thực hiện cải cách hành chính, thi đua thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến trong công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, nhất là tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, CNVCLĐ. Các thủ tục hành chính rõ ràng, minh bạch, tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho các cấp công đoàn, đoàn viên.

Các cấp công đoàn đã tuyên truyền, vận động và triển khai nhiều phong trào thi đua có liên quan tới cải cách hành chính như: “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”... Các phong trào thi đua thường xuyên được đổi mới hình thức, nội dung  phù hợp với thực tế công tác, chuyên môn của  đơn vị, phát huy được tính tích cực, sáng tạo, cổ vũ đoàn viên, CNVCLĐ. Riêng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trở thành phong trào thi đua trọng tâm, lan tỏa rộng rãi. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đăng ký thực hiện trên gần 10.000 sáng kiến/năm (bao gồm: sáng kiến, sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật), có gần 40% sáng kiến, giải pháp đưa vào áp dụng thực tế tại các cơ quan, đơn vị góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ nhân dân, có giá trị làm lợi và tiết kiệm về kinh tế hàng tỷ đồng. Nhiều cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam vinh danh “Lao động sáng tạo”.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng của các đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã thực hiện hiệu quả việc tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy. LĐLĐ tỉnh đã xây dựng đề án, phân tích những thuận lợi, khó khăn, từ đó có phương án sắp xếp, bố trí phù hợp. Việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hàng năm đi vào thực chất, đánh giá theo tiêu chí riêng, góp phần vào công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Phong trào thi đua nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách được thực hiện thường xuyên, chú trọng khuyến khích cán bộ công đoàn tự học tập, nâng cao trình độ, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao. LĐLĐ tỉnh thường xuyên xem xét, điều động, luân chuyển cán bộ công đoàn chuyên trách công tác ở các vị trí khác nhau, vừa hướng về cơ sở, vừa rèn luyện được khả năng, trách nhiệm của cán bộ trên các lĩnh vực, địa phương công tác...

Những kết quả trong công tác công đoàn tham gia thực hiện cải cách hành chính góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, tinh thần, trách nhiệm làm việc, hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ công đoàn. Từ đó, phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu của tổ chức, đoàn viên, CNVCLĐ.