Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh trong các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước

(16:13 | 27/04/2021)

Sáng 26-4, đồng chí Nguyễn Đức Chín - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước (gọi tắt Ban Chỉ đạo) tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện công tác xây dựng tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước (2019-2020).

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hoàn Xuân - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, năm 2019-2020, Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh có nhiều chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội, kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, thu hút nhiều lao động có việc làm tại địa phương, đơn vị; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức công đoàn trong các DNNNN, công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNLĐ. Toàn tỉnh hiện có 10.731 doanh nghiệp hoạt động với trên 100.000 công nhân, lao động; trong đó có 21.543 người lao động làm việc trong doanh nghiệp ngoài nhà nước (DNNNN) có tổ chức công đoàn.

Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo ban chỉ đạo các huyện, thành phố phối hợp tốt với công đoàn cùng cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động người lao động trong doanh nghiệp gia nhập công đoàn, kết quả xây dựng tổ chức công đoàn trong các DNNNN có chuyển biến tích cực. Hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia cùng Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục thuế tỉnh nắm nguồn lao động trong các DNNNN. Qua các đợt khảo sát, đề ra kế hoạch thực hiện chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong DNNNN. Năm 2019-2020, thành lập được 78 công đoàn cơ sở (CĐCS), đạt 60% so chỉ tiêu BCĐ đề ra giai đoạn 2019-2023, so với số lượng DNNNN đủ điều kiện thành lập CĐCS mỗi năm chiếm từ 8% - 10,5%; phát triển đoàn viên được 10.682 đoàn viên, nâng số đoàn viên hiện nay là 20.898/21.543 người lao động trong DNNNN có cồn đoàn cơ sở. Trong tổng số 10.731 DNNNN toàn tỉnh, trong đó 237 doanh nghiệp đã có CĐCS, qua số liệu báo cáo hiện còn 396 doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập CĐCS, tiếp tục đưa vào kế hoạch thành lập CĐCS đến năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Chín cho rằng, hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, hàng năm thực hiện đạt và vượt tất cả chỉ tiêu Ban Chỉ đạo tỉnh đề ra. Đồng chí Nguyễn Đức Chín thống nhất nhiệm vụ giai đoạn 2021-2023 do Ban Chỉ đạo tỉnh đề ra. Theo đó, phấn đấu từ nay đến năm 2023, thành lập từ 75 CĐCS trở lên trong các DNNNN, hàng năm phấn đấu thành lập từ 25 CĐCS trở lên; phấn đấu có 55% CĐCS trong các DNNNN hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành và đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Liên đoàn Lao động tỉnh đề ra. Để thực hiện đạt chỉ tiêu, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS trong DNNNN; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện và vai trò tham mưu của tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh. Phát huy vai trò các cấp công đoàn trong việc khảo sát doanh nghiệp, tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh...

Đồng chí Nguyễn Đức Chín đề nghị thời gian tới, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện quan tâm chỉ đạo rà soát, kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp huyện, tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo các cấp; sửa đổi, bổ sung, thực hiện tốt quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp. Tăng cường hơn nữa công tác phát triển đoàn viên, củng cố, xây dựng tổ chức CĐCS vững mạnh trong các DNNNN, thường xuyên rà soát, nắm tình hình biến động số lượng lao động ở các doanh nghiệp; chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn phù hợp tình hình hoạt động của doanh nghiệp; chú trọng công tác chăm lo thường xuyên, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Hàng năm, các cấp Công đoàn cần quan tâm chăm lo tết cho người lao động, nhất là công nhân, lao động nghèo, không có điều kiện về quê đón tết; chủ động theo dõi tình hình lương, thưởng và các chế độ, chính sách cuối năm cho người lao động. Thường xuyên nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của người lao động, chủ động phối hợp các ngành chức năng kịp thời giải quyết những bức xúc của người lao động để hạn chế thấp nhất các cuộc lãng công trái pháp luật. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế giám sát, phản biện xã hội, quy định về việc góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, trong đó chú ý những nội dung liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người lao động tại các khu công nghiệp. Tiếp tục phối hợp tốt với chính quyền, cơ quan, đơn vị ngày càng nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạng công tác tuyên truyền, vận động người lao động và chủ doanh nghiệp thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh phát động, không ngừng đổi mới phong trào thi đua yêu nước, coi phong trào thi đua yêu nước là động lực quan trọng khích lệ đoàn viên, người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; cần chú ý nội dung thi đua phải dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ của từng loại hình doanh nghiệp, nhất là đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác công đoàn ở các khu vực này đảm bảo có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ chính trị vững vàng trước yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao. Cần thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong bối cảnh nước ta đang gia nhập các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Đây là nhiệm vụ, trách nhiệm quan trọng khi sẽ có nhiều tổ chức khác ngoài công đoàn được thành lập để tham gia bảo vệ quyền lợi của người lao động...

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen 5 tập thể, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen 2 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong vận động thành lập CĐCS doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước giai đoạn 2019-2020.

Đồng chí Nguyễn Đức Chín (giữa ảnh) - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong vận động thành lập công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước giai đoạn 2019-2020.

Đồng chí Trần Thanh Việt - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen 2 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong vận động thành lập công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước giai đoạn 2019-2020.

Bảo Anh