Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: Chuyển giao CĐCS Trung tâm y tế huyện, thành phố về Công đoàn ngành Y tế

(11:00 | 13/04/2021)

Ngày 09/4/2020, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị chuyển giao 15 công đoàn cơ sở (CĐCS) Trung tâm y tế huyện, thành phố về trực thuộc Công đoàn ngành Y tế Kiên Giang quản lý kể từ ngày 01/4/2021, với 4.392 đoàn viên trên tổng số 4.566 công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) của các trung tâm y tế.

Hội nghị đã bầu bổ sung 10 ủy viên, nâng lên tổng số ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 25 đồng chí.

Những năm qua, hoạt động công đoàn của các Trung tâm y tế huyện, thành phố trong tỉnh được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố và cấp ủy, chính quyền địa phương. Hoạt động có nhiều chuyển biến tích cực, tự chủ, năng động, sáng tạo trong phong trào CNVCLĐ, chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các quy định, hướng dẫn của công đoàn cấp trên. Cấp ủy, chính quyền cùng cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ các CĐCS Trung tâm y tế huyện, thành phố hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.

Ban Chấp hành CĐCS các Trung tâm y tế cơ bản thể hiện được vai trò là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ, tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của tổ chức công đoàn, chấp hành tốt nội quy, qui định của đơn vị, ngành y tế.

Ban Chấp hành CĐCS các Trung tâm y tế phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và các cuộc vận động của ngành như: “Xây dựng bệnh viện xuất sắc toàn diện”; nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị; phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; phong trào phấn đấu đạt “Chuẩn quốc gia về y tế xã”; “Cải cách hành chính lấy người bệnh làm trung tâm”.... Qua đó, xuất hiện nhiều gương điển hình, tiêu biểu trong công tác chăm lo sức khỏe cho nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc chiến với đại dịch COVID-19 của đất nước. Đồng thời, công tác xây dựng CĐCS vững mạnh được quan tâm thực hiện, nhất là công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng chăm bồi, kết nạp.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang quyết định chuyển giao các CĐCS Trung tâm y tế huyện, thành phố về trực thuộc Công đoàn ngành Y tế Kiên Giang quản lý là việc làm hết sức cần thiết của hoạt động công đoàn trong ngành Y tế, đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phù hợp với tình hình thực tế, tập trung hướng về cơ sở, tăng cường vai trò, trách nhiệm quản lý của công đoàn theo lĩnh vực ngành nghề.

Đồng chí Phạm Văn Đằng (bìa phải) - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh trao quyết định chuyển giao CĐCS Trung tâm y tế huyện, thành phố về Công đoàn ngành Y tế.

Phát biểu với hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thị Hoàn Xuân đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ tạo điều kiện cho Công đoàn ngành y tế hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đề nghị các Ban chuyên đề của Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Công đoàn ngành Y tế cùng với Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, CĐCS rà soát về mặt tổ chức, tài chính, đoàn viên để hoàn tất việc bàn giao gọn và khẩn trương để các đơn vị sớm đi vào hoạt động.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang yêu cầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế giữ vững truyền thống hoạt động công đoàn của ngành, đoàn kết, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Quan tâm, chia sẻ với CĐCS mới để sớm kiện toàn tổ chức, chia cụm thi đua, thực hiện các phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành. Đối với CĐCS các Trung tâm y tế huyện, thành phố nhanh chóng bắt nhịp với hoạt động chung của Công đoàn ngành với tinh thần chủ động, sáng tạo, không ngại khó. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, sự tạo điều kiện, hỗ trợ của chính quyền cùng cấp sớm đưa phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn đi vào nền nếp./.

Huy Hải