Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH: Chuyển giao công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kiên Giang

(10:18 | 12/09/2020)

Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức hội nghị chuyển giao Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Cổ phần (CTCP) Phát triển Đô thị Kiên Giang về trực thuộc CĐCS CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang kể từ ngày 13-8-2020.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàn Xuân (bên trái) - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao chuyển giao Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kiên Giang về trực thuộc Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang; đồng chí Phạm Thị Lan - Phó Giám đốc Phòng kinh doanh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang, tiếp nhận.

Sau khi tiếp nhận CĐCS CTCP Phát triển Đô thị Kiên Giang, CĐCS Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang ban hành Quyết định số 05/QĐ-CĐCS, ngày 13-8-2020 về việc chuyển đổi mô hình CĐCS CTCP Phát triển Đô thị Kiên Giang thành CĐCS thành viên CTCP Phát triển Đô thị Kiên Giang, thuộc CĐCS CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang. Công đoàn có 163 đoàn viên công đoàn, Ban Chấp hành lâm thời gồm 9 đồng chí. Sau 12 tháng hoạt động kể từ ngày 13-8-2020, Ban Chấp hành tiến hành đại hội CĐCS.

CTCP Phát triển Đô thị Kiên Giang là công ty thành viên của CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang. Trước đây, CĐCS CTCP Phát triển Đô thị Kiên Giang trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh. Sau chuyển giao CĐCS CTCP Phát triển Đô thị Kiên Giang về trực thuộc CĐCS CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh quản lý 18 CĐCS trực thuộc.

Bích Tuyền