Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

Tổng LĐLĐ Việt Nam: Sẽ biểu dương “Cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”

(10:40 | 21/11/2019)

Ngày 07/11/2019, thay Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực ký ban hành Kế hoạch số 86/KH-TLĐ về tổ chức Hội nghị biểu dương “Cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”.

http://www.congdoan.vn/FileManager/Files/nguyenthingoctu/images/HN5_6952(1).JPG

Ảnh: Minh họa

Kế hoạch nêu rõ, đối tượng được xét chọn, biểu dương gồm bí thư, phó bí thư, chi ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Đối với một số trường hợp đặc biệt, như mới chuyển công tác đến, đang đi đào tạo... thì vẫn được xem xét để giới thiệu nếu đảm bảo hai nhóm tiêu chuẩn, đó là:

Về chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; tác phong, lề lối làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật, người được xét chọn, biểu dương phải chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Đảng và Điều lệ Công đoàn Việt Nam; có phẩm chất đạo đức tốt; gần gũi, sâu sát, có uy tín với công nhân, lao động; quan tâm công tác phát triển đảng viên; duy trì sinh hoạt chi bộ; kịp thời phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc làm cụ thể, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang công tác.

Về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, người được xét chọn, biểu dương phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ của cấp ủy, nhất là trong công tác lãnh đạo tổ chức công đoàn tại đơn vị; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên là công nhân, lao động; có giải pháp, cách làm hiệu quả được cấp ủy và công đoàn cấp trên trực tiếp xác nhận về việc nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên là công nhân, lao động và hoạt động công đoàn cơ sở, nhất là phát huy vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ngày càng tốt hơn; tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; có những đóng góp cụ thể, tích cực vào sự phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người lao động; hoạt động công đoàn được người sử dụng lao động ủng hộ, tạo điều kiện.

Năm 2018, kết quả đánh giá chi bộ nơi cấp ủy viên công tác đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và không năm nào không hoàn thành nhiệm vụ; tổ chức Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Hàng năm được xếp loại đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, riêng năm 2018 được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, từ khi kết nạp đảng đến nay, không bị xử lý kỷ luật.

Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu, các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn báo cáo với cấp ủy đồng cấp để lãnh đạo việc xét chọn, giới thiệu “Cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước” đảm bảo đúng tiêu chuẩn và tiến độ. Việc xét chọn phải chính xác, khách quan, không bỏ lọt nhân tố tích cực. Công tác xét chọn đảm bảo đúng quy trình, quy định và có sự xác nhận đồng ý của cấp ủy đảng đơn vị. Ưu tiên xét chọn những nhân tố điển hình được công đoàn cơ sở giới thiệu khi kết nạp Đảng.

 Quy trình xét chọn được tiến hành theo 6 bước.

Bước 1, Ban Thường vụ LĐLĐ cấp tỉnh, Công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn căn cứ tiêu chuẩn và số lượng phân bổ chỉ tiêu để chỉ đạo công đoàn cấp trên cơ sở hướng dẫn công đoàn cơ sở xét chọn và giới thiệu danh sách kèm bảng mô tả ít nhất 03 giải pháp, cách làm có hiệu quả trong công tác xây dựng đảng, xây dựng tổ chức công đoàn, phát triển đảng viên là công nhân, lao động của cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu (có xác nhận của đảng ủy hoặc chi ủy cơ sở).

Bước 2, Ban Thường vụ công đoàn cấp trên cơ sở họp, thống nhất danh sách và báo cáo Ban Thường vụ LĐLĐ cấp tỉnh, Công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Bước 3, Ban Thường vụ các LĐLĐ cấp tỉnh, Công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam họp, thống nhất danh sách và gửi về Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Bước 4, gửi hồ sơ đề nghị về Tổng LĐLĐ Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo) theo đường bưu điện và email ngoctutgtld@gmail.com trước ngày 10/12/2019. Hồ sơ gồm danh sách nêu tại bước 1; 02 ảnh màu chân dung khổ 3x4 và các ảnh hoạt động (3-5 ảnh).

Bước 5, căn cứ kết quả giới thiệu, Hội đồng xét duyệt của Tổng LĐLĐ Việt Nam tiến hành thẩm định hồ sơ, trình Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam xem xét, quyết định.Các trường hợp không đáp ứng tiêu chuẩn sẽ được thông báo và không dự Hội nghị.

Bước 6, Tổng LĐLĐ Việt Nam thông báo kết quả xét chọn công khai trên Báo Lao động, Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam.

Các cá nhân được xét chọn tiếp tục hoàn thiện bản báo cáo mô tả thành tích kèm theo một câu nói ngắn gọn chứa đựng thông điệp của cá nhân về những việc sẽ làm ngay sau hội nghị biểu dương và gửi về Tổng LĐLĐ Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 25/12/2019.

Cũng theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, mục tiêu của việc biểu dương là tôn vinh và nhân rộng gương cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động công đoàn, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên là công nhân, lao động trong các doanh nghiệp. Thông qua đó nhằm nâng cao nhận thức, niềm tự hào của cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, lao động khi được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, được Đảng tin tưởng giao phó trọng trách quan trọng; đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn tham gia xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; đồng thời tạo sự quan tâm hơn nữa của các cấp ủy đảng, chính quyền, công đoàn với việc đào tạo, bồi dưỡng, phát huy đội ngũ cán bộ công đoàn xuất sắc trong hệ thống chính trị.

Hội nghị biểu dương sẽ được tổ chức cùng chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Giai cấp công nhân Việt Nam dưới cờ Đảng quang vinh”. Thời gian dự kiến tháng 01.2020.