Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN PHÚ QUỐC: Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn

(11:57 | 12/02/2018)

Xác định công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước là yếu tố quan trọng để thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, năm qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Phú Quốc đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn trên địa bàn.

Công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS còn gặp nhiều khó khăn do một số ít chủ doanh nghiệp không muốn thành lập tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện chủ động xây dựng Kế hoạch phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn ở các doanh nghiệp; thành lập Ban vận động phát triển đoàn viên, có sự phân công cụ thể cho từng cán bộ phụ trách, đồng thời tiến hành khảo sát nắm tình hình phát triển của doanh nghiệp và công nhân, lao động trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn ở các doanh nghiệp dưới nhiều hình thức: Phát tờ rơi, gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với người sử dụng lao động, tiếp cận với người lao động để nắm tình hình đời sống, việc làm, tâm tư nguyện vọng của người lao động, từ đó tuyên truyền giải thích để họ hiểu rõ quyền và nghĩa vụ khi tham gia tổ chức công đoàn. Từ đó, đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của chủ doanh nghiệp; người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn ở cơ sở về nội dung, phương pháp, kỹ năng hoạt động, chú trọng các kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục và năng lực, bản lĩnh đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, đặc biệt là các CĐCS ngoài ngoài nhà nước để thu hút công nhân, lao động gia nhập, tích cực tham gia hoạt động công đoàn.

Nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, đặc biệt là “Tháng công nhân”, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để tạo điều kiện cho đoàn viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lao động sản xuất; tặng quà công nhân, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tai nạn rủi ro. Năm 2017, LĐLĐ huyện trao 3 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, với tổng số tiền là 80 triệu đồng. Liên đoàn Lao động huyện tổ chức chương trình “Tết sum vầy 2017”, tặng quà 366 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 204 triệu đồng… Qua đó, thu hút ngày càng đông CNVCLĐ gia nhập tổ chức Công đoàn. Năm 2017, LĐLĐ huyện Phú Quốc thành lập được 7 CĐCS với 710 đoàn viên, trong đó 5 CĐCS ngoài Nhà nước với 526 đoàn viên.

Để công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn huyện ngày càng hiệu quả, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc đẩy mạnh thành lập công đoàn ngoài Nhà nước bằng các chương trình hoạt động cụ thể; tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan liên quan, nâng cao hiệu quả hoạt động của các CĐCS; tiếp tục rà soát, phân loại doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm xây dựng tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người sử dụng lao động và người lao động; tiếp tục tập hợp đông đảo công nhân, lao động để tuyên truyền, vận động vào tổ chức Công đoàn, đẩy mạnh công tác thành lập công đoàn tăng nhanh về số lượng, phải gắn liền với việc coi trọng chất lượng, phải có ý thức về giai cấp, tổ chức kỷ luật, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động Công đoàn; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn…

Trần Xuân