Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH HƯNG 1 (GIỒNG RIỀNG): Phối hợp chuyên môn nâng cao chất lượng dạy - học

(11:57 | 14/09/2018)

Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành của Trường Trung học cơ sở Thành Hưng 1, Công đoàn cơ sở (CĐCS) luôn phát huy vai trò qua việc triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, chủ động phối hợp Ban Giám hiệu nhà trường vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) thực hiện tốt các nhiệm vụ giảng dạy của trường, nỗ lực xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

CĐCS Trường Trung học cơ sở Thành Hưng 1 hiện có 35 CBGVNV. Những năm qua, CĐCS trường tích cực phối hợp chuyên môn tạo điều kiện, khuyến khích CBGVNV bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng sư phạm, tạo môi trường thân ái, dân chủ để CBGVNV phấn khởi, tâm huyết, say mê, sáng tạo và sẵn sàng cống hiến; xây dựng đội ngũ CBGVNV của trường có trình độ chuẩn và trên chuẩn. Đến nay, 33/35 giáo viên giảng dạy đạt trình độ trên chuẩn, 8 giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” cấp huyện, 1 giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” cấp tỉnh.

CĐCS tích cực, chủ động phối hợp chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của ngành và tổ chức Công đoàn; duy trì nền nếp dạy và học sôi nổi, đóng góp có hiệu quả vào sự vững mạnh của nhà trường. Các phong trào nâng cao chất lượng dạy học, cải tiến phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy, thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, thực hiện cuộc vận động “Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Qua đó, nhiều cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

CĐCS trường phối hợp chuyên môn tổ chức cho giáo viên đăng ký tiết dạy tốt, học tốt, sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, cùng dự giờ trao đổi góp ý, rút kinh nghiệm; nâng cao hiệu quả các sáng kiến kinh nghiệm, xử lý các tình huống sư phạm; phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, học giỏi, rèn luyện đạo đức, nâng cao kỹ năng sống cho học sinh. Quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy giỏi, bồi dưỡng học sinh giỏi; xây dựng khối đoàn kết nội bộ và phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống của đoàn viên, tham gia cùng nhà trường thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với CBGVNV theo quy định của Nhà nước và theo quy chế chỉ tiêu nội bộ; thực hiện nghiêm túc chế độ lương, phụ cấp nghề nghiệp, thâm niên, chính sách bảo hiểm; nâng lương định kỳ, nâng lương trước thời hạn cho CBGVNV; kịp thời khen thưởng, động viên những cá nhân đạt thành tích cao trong thi đua, tạo động lực nâng cao hiệu quả chất lượng dạy và học của nhà trường.

CĐCS nhà trường nhiều năm liền được công nhận CĐCS vững mạnh, được Liên đoàn Lao động huyện, tỉnh tặng bằng khen, giấy khen... Phát huy kết quả đạt được, CĐCS Trường Trung học cơ sở Thành Hưng 1 tiếp tục đẩy mạnh chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục toàn diện của nhà trường ngày càng đi lên, phát triển vững mạnh.

Duy Linh